Psalm 23 -4-: De Heere, JHWH, de Aanwezige voorziet
29/10/2020

Psalm 23 -4-: De Heere, JHWH, de Aanwezige voorziet

Passage: Psalm 23

De HEERE is mijn Herder,
mij ontbreekt niets.
Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.
Hij verkwikt mijn ziel,
Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid,
omwille van Zijn Naam.
Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,
ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;
Uw stok en Uw staf,
die vertroosten mij.
U maakt voor mij de tafel gereed
voor de ogen van mijn tegenstanders;
U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven.
Ik zal in het huis van de HEERE blijven
tot in lengte van dagen.

Psalm 23 -4-

De Heere, JHWH, de Aanwezige voorziet
We denken vandaag weer verder na over deze troostrijke Psalm, die zoveel mensen tot troost geweest is en nog steeds is. Misschien juist ook in deze tijden van onzekerheid. Ik weet niet hoe het u of jou vergaat in deze Corona tijd, maar velen met mij vragen zich met Pilatus af: Wat is waarheid?

We zijn sinds maart dit jaar in een tijdperk terecht gekomen waarin de complottheorieën talrijk zijn en we onze dagen kunnen vullen met het volgen van Facebookberichten die hierover allerlei informatie, waar of niet waar berichten. Inderdaad, de leugen regeert. Of misschien moet ik het nog scherper zeggen vanmorgen: De leugenaar van de beginne regeert in onze dagen. Niets anders dan verwarring en angst. Deze grote leugenaar van de beginnen openbaart zich meer en meer als de god van deze eeuw, zoals de apostel Paulus zegt in 2 Korinthe 4 vers 4. Hij verblindt de gedachten van de ongelovigen, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen.

Maar de Apostel Paulus laat een heel ander geluid horen, luister maar:

Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid en beproef wat de Heere welbehaaglijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer.
Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden; want al wat openbaar maakt, is licht.

Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn.
Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is.

We hoeven niet te luisteren naar alle complottheorieën die de ronde doen, we hoeven niet bang te zijn, maar laten we alsjeblieft onze tijd vullen met Waarheid met een hoofdletter. De Heere Jezus Christus, zijn Naam betekend de Aanwezige, de Redder van de wereld. Dat is nog eens een heel andere boodschap van we vandaag de dag horen. En als we het dan toch over de Herder uit Psalm 23 hebben dan horen we Petrus in zijn brief uitroepen in 1 Petr. 5:4

En als de overste Herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen.

Kijk dat is nog eens een heel andere kroon, dan de Corona waar we het tegenwoordig over hebben. Wanneer je je een eigendom van Christus weet, dan mogen we uitzien naar een Corona, naar een onverwelkelijke kroon van heerlijkheid.

Lieve luisteraar, ik weet niet hoe het komt, maar het was mijn bedoeling om gewoon weer de draad op te pakken uit Psalm 23, maar ik denk dat de Heere vanmorgen een andere gedachte had. Een gedachte om je te bemoedigen in deze verwarrende tijd. Zo dan, vertroost elkaar met deze woorden.

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב