Psalm 23 -17-:  Over het wonen bij de HEERE, de Aanwezige, gesproken
17/11/2020

Psalm 23 -17-: Over het wonen bij de HEERE, de Aanwezige, gesproken

Passage: Psalm 23

De HEERE is mijn Herder,
mij ontbreekt niets.
Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.
Hij verkwikt mijn ziel,
Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid,
omwille van Zijn Naam.
Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,
ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;
Uw stok en Uw staf,
die vertroosten mij.
U maakt voor mij de tafel gereed
voor de ogen van mijn tegenstanders;
U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven.
Ik zal in het huis van de HEERE blijven
tot in lengte van dagen.

Psalm 23 -17-

Over het wonen bij de HEERE, de Aanwezige, gesproken
Vandaag wil ik met je nadenken over het laatste gedeelte van de psalm en wel de woorden:

Ik zal in het huis van de HEERE blijven
tot in lengte van dagen.

David schrijft vaker over zijn verlangen naar het huis van de HEERE. Het is niet zozeer het verlangen om in het huis te zijn, maar Zijn verlangen om in de nabijheid van de HEERE, de Aanwezige te zijn.

Met deze woorden uit Psalm 23 geeft hij aan er zeker van te zijn dat hij in het huis van de HEERE, de Aanwezige zal mogen zijn. En dat niet voor even, maar tot in lengte van dagen. En mocht je je afvragen hoe lang dat is, dan laat de Hebreeuwse tekst daar geen enkel misverstand over bestaan en zegt zij ‘orek’ voor eeuwig.

Psalm 27 is ook een psalm waarin David over zijn verlangen schrijft om bij de HEERE, de Aanwezige, te zijn. Luister maar:

Eén ding heb ik van de HEERE verlangd,
dát zal ik zoeken:
dat ik wonen mag in het huis van de HEERE,
al de dagen van mijn leven,

om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen
en te onderzoeken in Zijn tempel.
Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut
op de dag van het onheil.
Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent,
Hij plaatst mij hoog op een rots.

Wat een verlangen spreekt er niet uit deze woorden, om dicht bij de HEERE, de Aanwezige te mogen zijn, vind je ook niet?

Het draait uiteindelijk bij David om maar een ding in Zijn leven, zoals hij zegt in de Psalm:

Eén ding heb ik van de HEERE verlangd,
dát zal ik zoeken:
dat ik wonen mag in het huis van de HEERE,
al de dagen van mijn leven

Vanzelfsprekend spreekt David zijn verlangen uit om bij de woonplaats van de HEERE te wonen, in zijn tijd, de tabernakel en later de Tempel. Maar in bredere zin verwijst dit verlangen ook naar de toekomst, waarvan we in de volgende psalm, psalm 24 lezen zodat we niet in het ongewisse hoeven te blijven waar het huis van de HEERE in Zijn toekomst zal zijn. We lezen in Psalm 24:

Een psalm van David.
De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat,
de wereld en wie er wonen.
Want Híj heeft haar gegrondvest op de zeeën
en haar vastgezet op de rivieren.
Wie zal de berg van de HEERE beklimmen?
Wie zal staan in Zijn heilige plaats?
Wie rein is van handen en zuiver van hart,
wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is, en niet bedrieglijk zweert.
Hij zal zegen ontvangen van de HEERE
en gerechtigheid van de God van zijn heil.
Dat is het geslacht van hen die naar Hem vragen,
die Uw aangezicht zoeken; dat is Jakob. Sela
Hef uw hoofden op, o poorten,
en verhef u, eeuwige deuren,
opdat de Koning der ere binnengaat.
Wie is deze Koning der ere?
De HEERE, sterk en geweldig,
de HEERE, geweldig in de strijd.
Hef uw hoofden op, o poorten,
ja, verhef ze, eeuwige deuren,
opdat de Koning der ere binnengaat.
Wie is Hij, deze Koning der ere?
De HEERE van de legermachten,
Hij is de Koning der ere. Sela

Wat een geweldig verlangen kan er soms in je zijn, wanneer je deze woorden leest om daarbij aanwezige te zijn, eeuwig in Zijn aanwezigheid te mogen leven.

Is dat niet een geweldig besluit van Psalm 23? Wat er ook nog zal gebeuren in jou en mijn leven, en we leven vandaag de dag in onzekere tijden, waarin we niet weten at de toekomst ons zal brengen. En wie heeft niet de ervaring dag er veel goed, maar ook fout kan gaan, maar wat er ook zal gebeuren in jou en mijn leven: Ik zal in het huis van de HEERE verblijven tot in lengte van dagen.

Als dat geen zegen is.

Klik hier om naar de uitzending te luisteren:


Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב