Psalm 23 -15-:  Over verzoening gesproken
13/11/2020

Psalm 23 -15-: Over verzoening gesproken

Passage: Psalm 23

De HEERE is mijn Herder,
mij ontbreekt niets.
Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.
Hij verkwikt mijn ziel,
Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid,
omwille van Zijn Naam.
Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,
ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;
Uw stok en Uw staf,
die vertroosten mij.
U maakt voor mij de tafel gereed
voor de ogen van mijn tegenstanders;
U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven.
Ik zal in het huis van de HEERE blijven
tot in lengte van dagen.

Psalm 23 -15-

Over verzoening gesproken
Vandaag wil ik met je nadenken over de woorden:

U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.

Evenals de uitspraak in deze psalm

Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.

Doet ook deze uitdrukking wat vreemd aan. Want wat betekenen deze woorden eigenlijk? Wat staat er eigenlijk? Wat lezen we eigenlijk?
Het Hebreeuwse woord voor zalven is, dashen, en heeft eigenlijk de betekenis van vet maken, verzadigen. Dat komt ook beter tot uitdrukking in de Statenvertaling waar we voor dit vers lezen:

Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende.

De uitdrukking: U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over, heeft dus denk ik te maken met overvloed, wat ook blijkt uit het vervolg van het vers: mijn bekeer vloeit over.

De door de HEERE God aangerichte tafel blijkt dus geen karige tafel te zijn, maar een tafel vol overvloed. Olie spreekt in de bijbel van overvloed:

U maakt voor mij de tafel gereed
voor de ogen van mijn tegenstanders;
U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.

In veel verklaringen bij dit vers lezen we bijvoorbeeld verklaringen als de volgende:
Schapen kunnen met hun kop gevangen raken in doornen en distels en sterven wanneer ze proberen zich hieruit te ontwarren.

Ook zijn er vreselijke kleine vliegen die schapen kunnen kwellen door eitjes in hun neusgaten te leggen die dan veranderen in wormen en drijven de schapen gek om dan met hun kop tegen de rots te slaan waardoor ze soms dood kunnen gaan. Hun oren en ogen zijn daarom heel gevoelig en kwetsbaar voor deze kwellende insecten. Dus wat doet de herder, hij zalft de kop van zijn schaap met olie. Dan heerst er rust en vrede.

De olie vormt een barrière van bescherming tegen het kwaad dat probeert de schapen te vernietigen.

Op zich natuurlijk een mooie gedachte, maar toch is deze verklaring niet direct uit de tekst op te maken, mede gezien het vervolg van de tekst: mijn beker vloeit over.

Er is meer dan genoeg. In Psalm 16 lezen we ook over de beker:

De HEERE is mijn enig en mijn beker. U onderhoudt wat het lot mij toewees. De meetsnoeren zijn voor mij in lieflijke plaatsen gevallen, ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen.

Ook in deze woorden horen we als het ware de overvloed die er bij de HEERE te vinden is, door.

En in Psalm 34 lezen we:

Jonge leeuwen lijden armoede en honger, maar wie de HEERE zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.

En tenslotte lezen we in Psalm 116 ook over een beker:

Ik zal de beker van het heil heffen en de Naam van de HEERE aanroepen.

Laten we onze handen maar eens vouwen. Heere God, we komen vanmorgen tot U. Want U heeft ons uitgenodigd aan uw tafel. En vanmorgen heeft U alweer een zegen voor ons. Want U zegt ook vanmorgen tegen ons: Wie de HEERE zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. En daarom komen we ook vanmorgen tot u Vader. We willen U danken voor alle zegeningen waarmee u ons zegent elke keer weer. Voor gewoon de aardse zegeningen die we van u ontvangen. Het dak boven ons hoofd, we hebben te eten en te drinken, de kleding waarmee we ons kunnen kleden. Er zijn zo verschrikkelijk veel mensen die dit ontberen. Die geen huis hebben, niet weten wat zij vandaar zullen eten of drinken, en U geeft het ons onophoudelijk en we zijn ons bewust dat we geen haar beter zijn dan zij. Dank u voor deze zegen HEERE. Maar de grootste zegen is wel dat we U hebben mogen leven kennen. Want hadden we alle aardse zegen en moesten we U missen, dan waren we armer dan Job. Waren we straat en straat arm. Maar nu, wanneer we U hebben leren kennen zegt U in Uw Woord, en Uw Woord is de Waarheid dat U

ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, de Messias, omdat U ons vóór de grondlegging van de wereld in U uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor U zouden zijn in de liefde.

Wij danken u Heere God dat U ons voorbestemd heeft om als Uw kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, Yehosua HaMessiach, in Uzelf, overeenkomstig Uw wil, tot lof van de heerlijkheid van Uw genade, waarmee U ons begenadigd heeft in de Geliefde. In U hebben wij de verlossing, door Uw bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Uw genade, die U ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen U ons, overeenkomstig Uw welbehagen, dat U in Uzelf voorgenomen had, het geheimenis van Uw wil bekendmaakte, om in de periode van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In U zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van U Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil, opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden.

In Hem zijn wij ook, nadat wij het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van onze zaligheid, gehoord hebben en toen wij tot geloof kwamen, 0verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, verlossing van de verkrijging. tot lof van Uw heerlijkheid.

Lieve Vader, U heeft voor ons vanmorgen deze tafel gereed gemaakt en wij willen u danken. Inderdaad, het is zoals uw Woord zegt onze beker vloeit over.

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


 

 

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב