Psalm 23 -14-:  Over verzoening gesproken
12/11/2020

Psalm 23 -14-: Over verzoening gesproken

Passage: Psalm 23

De HEERE is mijn Herder,
mij ontbreekt niets.
Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.
Hij verkwikt mijn ziel,
Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid,
omwille van Zijn Naam.
Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,
ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;
Uw stok en Uw staf,
die vertroosten mij.
U maakt voor mij de tafel gereed
voor de ogen van mijn tegenstanders;
U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven.
Ik zal in het huis van de HEERE blijven
tot in lengte van dagen.

Psalm 23 -14-

Over verzoening gesproken
Vandaag wil ik met je nadenken over de woorden:

U maakt voor mij de tafel gereed
voor de ogen van mijn tegenstanders;

God bereidt een tafel voor David, in de tegenwoordigheid van zijn tegenstanders. Stel je eens voor: David zit aan tafel voor een lekkere maaltijd, terwijl hij wordt omringd door zijn vijanden, die misschien wel plannen beramen om hem te doden. Maar in Gods tegenwoordigheid voelt David zich volkomen veilig. God zorgt voor hem, zorgt zelfs voor rust en een maaltijd. En de Heere zal er ook voor zorgen dat de vijanden verdwijnen.

Om dit goed te begrijpen, moet je weten dat dit beeld voor de bewoners van het Midden-Oosten heel herkenbaar was. Ook vandaag nog, in Bedoeïenen gemeenschappen en in Arabische dorpen, kent men het gebruik van de ‘sulha’, een Arabische term die verwant is aan het Hebreeuwse woord voor tafel (shulham).

Sulha houdt in dat er een maaltijd wordt bereid voor twee partijen die een conflict hebben, met als doel verzoening. Als er een conflict is – bijvoorbeeld: een lid van de ene stam is benadeeld door iemand van een andere stam, of iemand heeft een ander gedood – zal er bloedwraak volgen, wat gewoonlijk leidt tot de verwonding of de dood van de ander. Maar voordat dit gebeurt, of soms nog erna, zal vaak een poging worden gedaan tot verzoening.

De beide families die bij het conflict betrokken zijn, komen bij elkaar voor een maaltijd, aan een tafel. De schuldige partij belijdt daarbij schuldig te zijn en de benadeelde partij accepteert deze schuldbelijdenis.

Daarna wordt er onderhandeld over compensatie, de ‘vredesprijs’. Deze onderhandelingen duren soms enkele dagen, maar als er overeenstemming is bereikt, zijn de beide families volledig verzoend. De benadeelde familie kan nooit, echt nooit meer het incident opnieuw aan de orde stellen richting de dader. Het is alsof het gebeuren niet heeft plaatsgevonden. Het is gewist, totaal weg.

Met dit in gedachten, stel je dan voor dat God een tafel neerzet voor de ogen van onze tegenstanders. Is dit geen prachtige illustratie van hoe Hij ons rechtvaardigt van onze zonde door het lijden en sterven van de Heere Jezus aan het kruis?

God rekent af met jouw en mijn vijanden. Hij voorziet in jouw en mijn verzoening. De Heere Jezus, Yehoshua betaalde de losprijs: Zijn eigen leven. Hij behaalde de overwinning over de tegenstander, de satan en verzoende ons met God, door het offer dat Hij bracht.

Als we de Heere Jezus mogen kennen als onze Heiland en Verlosser, zijn onze zonden uitgewist, alsof ze nooit hebben bestaan. Als we ons deze grote genade realiseren, zal onze beker overvloeien, in het Hebreeuwse denken een symbool van vreugde. Goedheid en goedertierenheid zullen ons volgen al de dagen van ons leven en we zullen in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen.

Als dat geen zegen is.

We gaan luisteren naar het lied:

Zegen, aanbidding.
Kracht, overwinning.
Ere zij de eeuwige God.
Laat elke natie, elke kreatie
Buigen voor de eeuwige God.

Elke tong in hemel, op aard
Zal uw macht belijden
Elke knie buigt neer voor uw troon,
Aanbiddend.
U wordt hoog verheven o God
En oneindig is uw heerschappij.
O eeuwige God.

De aarde wordt vol van uw Koninkrijk
Zing nu voor de eeuwige God
Geen andere macht is aan U gelijk
Zing nu voor de eeuwige God.

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב