Psalm 22 -10: Over verlossing gesproken
10/09/2020

Psalm 22 -10: Over verlossing gesproken

Passage: Psalm 22

Want Hij heeft de ellendige in zijn ellende
niet veracht en niet verafschuwd;
Hij heeft Zijn aangezicht niet voor hem verborgen,
maar Hij heeft gehoord, toen hij tot Hem riep.

Van U zal mijn lof zijn in een grote gemeente,
mijn geloften zal ik nakomen in bijzijn van wie Hem vrezen.

De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden;
wie de HEERE zoeken, zullen Hem loven.
Uw hart zal voor eeuwig leven.

Alle einden der aarde
zullen eraan denken en zich tot de HEERE bekeren:
alle geslachten van de heidenvolken
zullen zich voor Uw aangezicht neerbuigen.

Want het koningschap is van de HEERE,
Hij heerst over de heidenvolken.

Alle groten groten der aarde
zullen eten en zich neerbuigen.

Allen die in het stof neerdalen
en hun ziel niet in het leven kunnen behouden,
zullen voor Zijn aangezicht neerbukken.

Het nageslacht zal Hem dienen,
en aan de Heere toegeschreven worden tot in generaties.

Zij zullen komen en Zijn gerechtigheid verkondigen
aan het volk dat geboren zal worden,
want Hij heeft het gedaan.

Psalm 22 -10-

Over verlossing gesproken
Zullen we vandaag maar direct maar bij wijze van spreken met de deur in huis vallen? Ik weet niet in welk seizoen je je op dit moment in je leven bevindt. Misschien ziet het er allemaal zonnig voor je uit en bevind je je in de lente of de zomer van je leven. Daar wil ik je daarmee feliciteren en dan zou ik je willen aanraden daar ook van te genieten.

Ik moet denken aan de woorden van de Prediker met een hoofdletter. Aan Hem die preken kan zoals niemand het kan. Hij zegt in dit verband:

Geniet op de dag van voorspoed van het goede,
maar bedenk, op de dag van tegenspoed
dat God zowel de ene als de andere
gemaakt heeft,
zodat de mens niet kan doorgronden iets wat na hem zijn zal.

Volgens mij staat hier dat God zowel het ene, de dag van voorspoed, als ook de dag van tegenspoed, gemaakt heeft. Als je daar in gedachten even bij stil staat is dat een hele diepe gedachte.

We ontvangen van Hem voor- en tegenspoed. We mogen genieten van de dag en de tijd dat het goed met ons gaat, maar we zullen treuren op de dag van de tegenspoed. De vraag is alleen: Naar welk adres ga je met je vreugde? En naar welk adres ga je met je verdriet. Gaan we naar de HEERE, JHWH, in beide situaties? Zowel in de dagen dat het ons goed gaat? Om Hem als de Gever van het goed te danken en te loven? Of gaan we alleen naar Hem toe in de dagen van tegenspoed. Dat het ons allemaal tegen schijnt te lopen.

Maar weet je er ligt ook troost in deze woorden. Zowel bij voor-als tegenspoed is de God van hemel en aarde er helemaal bij betrokken. Want zegt de tekst: God heeft zowel het ene als het andere gemaakt! Hij is er bij. Je staat er niet alleen voor. Want zeggen de verzen uit Psalm 22 die we zojuist met elkaar gelezen hebben:

Want Hij heeft de ellendige in zijn ellende
niet veracht en niet verafschuwd;
Hij heeft Zijn aangezicht niet voor hem verborgen,
maar Hij heeft gehoord, toen hij tot Hem riep

Het woord dat hier vertaald is met ‘ellendige’ en ‘ellende’ is afkomstig van het Hebreeuwse woord ‘ani’. Het wordt wel vertaal met: gekweld, nederige, behoeftige, onderdrukte, arme, nederige en ellendige.

Niet echt een situatie waar je naar hoeft te verlangen. Een situatie waarin je je depressief kunt voelen. Het Hebreeuwse woord ‘ani’ is daarom ook afkomstig van het Hebreeuwse woord ‘anah’ dat staat voor ‘depressief, in geest of omstandigheden’.

Maar weet je, of je nu in de lente of zomer waarin het je allemaal voor de wind lijkt te gaan of in de herfst of winter, waarin je enorm tegen de wind op moet boksten en je in een depressie terecht komt, dan zegt de Prediker met een hoofdletter wat we zojuist met elkaar gelezen hebben:

zodat de mens niet kan doorgronden iets wat na hem zijn zal.

Om het met eigen woorden te zeggen: Wanneer je in je leven ervaart dat God je met van alles en nog wat zegent, bedenk dan wel dat je niet weet wat er na deze dagen zal komen.
Maar de andere situatie is ook waar: Wanneer je in je leven ervaart dat God je met van alles en nog op de proef stelt, bedenk dan wel dat je niet weet wat er na deze dagen zal komen. En luister dan eens naar wat God vandaag tegen je zegt in Psalm 22:

Hij heeft de ellendige in zijn ellende
niet veracht en niet verafschuwd;
Hij heeft Zijn aangezicht niet voor hem verborgen,
maar Hij heeft gehoord, toen hij tot Hem riep

Weet je hoe ik dat zo zeker weet? In het licht van de eerdere overdenkingen over deze Psalm hebben we eerst nagedacht over koningin Esther. In wat voor ellendige situatie bevond zij zich niet. Maar de HEERE verloste. We hebben nagedacht over het volk, Israel dat door Haman letterlijk met de dood werd bedreigd. Maar waar liep het op uit?

Daarom maken de Joden van het platteland, die in niet ommuurde steden wonen, de veertiende dag van de maand Adar tot een dag van blijdschap en maaltijden, een vrolijke dag en een dag om elkaar geschenken te sturen.

De Joden vieren deze gebeurtenis nog steeds tijdens het Poerimfeest. Zo groot is hun blijdschap over deze verlossing!

We hebben nagedacht over de Joden tijds de ballingschap, maar hoorden ook over de verlossing die Hij gebracht heeft. Toen onder het regime van Nebucadnezar, maar ook als we denken aan het recente verleden, waarin 6 miljoen Joden op een vreselijke manier werden uitgemoord, maar drie jaar later opstonden uit het stof van de dood opstonden en Israel geboren werd.

We hebben nagedacht over David. Wat een ellende heeft hij niet doorgemaakt. We hebben dat in deze psalm uitvoerig gelezen. Maar het einde van het lied is:

Hij heeft de ellendige in zijn ellende
niet veracht en niet verafschuwd;
Hij heeft Zijn aangezicht niet voor hem verborgen,
maar Hij heeft gehoord, toen hij tot Hem riep

En we hebben nagedacht over Yeshua in Zijn aller diepste ellende. Maar Vader heeft naar Hem gehoord. Hij is opgestaan. Hallelujah!

Weet je, toen David in een ronduit ellendige situatie zat, lazen we in deze psalm dat Hij de HEERE er aan herinnerde wat Hij in het verleden had gedaan aan de vaderen.

Ook jij mag dat doen. Je mag je beroepen op Zijn trouw en Zijn Zorg.

Ik wil graag bidden met je:

Lieve Vader, we komen op dit moment tot U. En U weet voor wie dit gebed is. Maar we bidden voor al die mensen die het moeilijk hebben. Die zich zoals U zegt gekweld, behoeftig, onderdrukt, arm, nederig, ellendig en depressief voelen. We bidden U dat zij zullen weten dat zij niet zonder hoop zijn, maar zoals we vanmorgen tot de ontdekking gekomen zijn, dat u hen ziet. Dat U uw gezicht er niet voor wegdraait of verbergt, maar dat U hoort wanneer hij of zij tot U riep.

Lieve Vader, we komen op dit moment tot U en bidden u om verlossing uit deze ellendige situatie. We mogen dat ook doen, we doen een beroep op Uw trouw. U heeft toch ook Esther, uw volk, David en uw Zoon verhoord? En het zijn Uw eigen woorden:

Ik veracht en verafschuw de ellendige in zijn ellende niet
Ik verberg mijn aangezicht niet,
maar Ik verhoor wanneer je tot Mij roept.

Lieve Vader, we doen vanmorgen een beroep op Uw eigen Woord van verlossing en zien er naar uit wat U zult gaan doen.

We gaan luisteren naar het lied ‘Abba Vader’, gezonden door Kinga Ban

https://www.youtube.com/watch?v=bU5vYHv18Io

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב