Psalm 121 (6):  Over de Schaduw gesproken
08/04/2020

Psalm 121 (6): Over de Schaduw gesproken

Passage: Psalm 121

Een pelgrimslied.

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar mijn hulp komen zal.

Mijn hulp is van de HEERE,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Hij zal uw voet niet laten wankelen,
uw Bewaarder zal niet sluimeren.

Zie, de Bewaarder van Israël
zal niet sluimeren of slapen.

De HEERE is uw Bewaarder,
de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand.

De zon zal u overdag niet steken,
de maan niet in de nacht.

De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad,
uw ziel zal Hij bewaren.

De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren,
van nu aan tot in eeuwigheid.

Psalm 121

Over de Schaduw gesproken
We lazen zojuist:

de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand.

Tsja, wat betekenen deze woorden eigenlijk. JHWH is je schaduw aan je rechterhand. Het woord schaduw in het Hebreeuws heeft ook de betekenis van bescherming en beschutting. En in het Jiddish heeft het de betekenis van smeris , politieagent, op smeris staan, op de uitkijk staan. Het heeft de betekenis van toezicht, bewaking. Maar het heeft ook te maken met het werkwoord šāmar, bewaken.

Schaduw kan er alleen maar zijn op voorwaarde dat er ook licht is. Licht is een voorwaarde voor de aanwezigheid van schaduw. Wanneer we in het licht wandelen wordt de schaduw zichtbaar en gaat met je mee, waar je ook gaat. Dat is in ons natuurlijke leven zo. Maar het natuurlijke leven is ook een metafoor voor het geestelijk leven. Wanneer we in het geestelijk leven in het Licht met een hoofdletter wandelen, dus als we onze levensweg gaan met de HEERE, die Zelf het Licht is, is Hij bij ons. Zoals de schaduw altijd met je mee gaat.

Maar wanneer we onze Levensweg in het donker lopen zal de schaduw zich als vanzelf terugtrekken. Want in het donker is nu eenmaal geen schaduw.

Wat is het een enorme troost en bemoediging om te weten dat de schaduw, onlosmakelijk aan je verbonden is. Altijd, waar je ook heen gaat. Hij is er altijd. Onlosmakelijk aan je verbonden. Zo is het in het natuurlijke, zo is het ook in het geestelijk leven. Waar jij bent, daar is de schaduw. Waar jij bent daar is Hij, de HEERE, JHWH, de Schepper van hemel en aarde.

De HEERE is de schaduw aan uw rechterhand. Zo onlosmakelijk als je schaduw met je meegaat, zo onlosmakelijk gaat de JHWH met je mee. De HEERE gaat stap voor stap met je mee, zoals je schaduw stap voor stap met je meegaat. Je schaduw raakt niet achterop, je schaduw rent niet een eindje vooruit. Waar jij ook bent op de weg daar is ook je schaduw: daar is ook de HEERE.

In Hebreeën 13:5 staat:

Ik zal u niet begeven, en Ik zal u niet verlaten.

Of, zoals het staat in het bekende lied:

Beveel gerust uw wegen,
Al wat u ’t harte deert,
Der trouwe hoed’ en zegen
Van Hem, die ’t al regeert.
Die wolken, lucht en winden
Wijst spoor en loop en baan,
Zal ook wel wegen vinden,
Waarlangs uw voet kan gaan.

‘En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.’

Wat een krachtige belofte!

Hierbij komt nog het beeld van de rechterhand. In de strijd heeft de soldaat in zijn rechterhand een wapen en in de linkerhand een schild. Rechts is hij dus onbeschermd. Maar nu is de Heere een beschermende schaduw juist aan die onbeschermde rechterkant.

Voor rechterhand staat in de (Hebreeuwse) grondtekst: ‘jamin’, en dat woord komt 135x voor. Het wordt ook verklaard in de naam Benjamin, want dat betekent: Zoon van mijn rechterhand.

De eerste keer komt het woord in Genesis 13:9 voor, tijdens het gesprek tussen Abraham en neef Lot over de verdeling van het land.

… als jij naar links gaat, dan zal ik naar rechts (= yaman) gaan, en als jij naar rechts ( = yamin) gaat dan zal ik naar links gaan.'

Het eerste woord ‘rechts’ is een vertaling van ‘yaman’ (rechtshandig zijn). Het tweede woord ‘rechts’ is een vertaling van ýamin’.

Er zou dus eigenlijk vertaald kunnen worden met: … als jij de linkerhand neemt, ga ik naar rechts, en als jij de rechterhand neemt, ga ik naar links.

God doet inderdaad grootse dingen met rechts, zo lezen we in het lied van Mozes nadat het volk Israël door de Schelfzee was gegaan:

Uw rechterhand, Heere, was heerlijk in macht; Uw rechterhand Heere verpletterde de vijand (Exod. 13:6) en vers 12: ;

U strekte Uw rechterhand uit en de aarde verzwolg hen.

Nog een mooi voorbeeld van Gods unieke rechterhand vinden we in Psalm 80, vers 15:

O God van de legermachten, keer toch terug: kijk neer uit de hemel en zie. Zie om naar deze wijnstok (= Israël), de stam die Uw rechterhand geplant heeft, en dat om de Zoon, Die voor Uzelf sterk gemaakt hebt.

En ook in Psalm 118:15 en 16 waar het over vreugdezang gaat, een lied van verlossing:

De rechterhand van de Heere doet krachtige daden, de rechterhand van de Heere is hoogverheven, de rechterhand van de Heere doet krachtige daden. Ik zal niet sterven maar leven.

Uit dit alles blijkt wel duidelijk: De rechterkant is de goede kant, de kant van de zegen, de zegenende hand.

En zo mogen en kunnen we ook deze dag in gaan, wetend dat de Schaduw, de HEERE, de zegenende hand van de HEERE bij ons is wanneer we in Zijn licht wandelen, want:

de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand.

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


DELEN
[Sassy_Social_Share]

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב