Psalm 121 (5):  Over de Bewaarder van Israël gesproken
07/04/2020

Psalm 121 (5): Over de Bewaarder van Israël gesproken

Passage: Psalm 121

Een pelgrimslied.

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar mijn hulp komen zal.

Mijn hulp is van de HEERE,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Hij zal uw voet niet laten wankelen,
uw Bewaarder zal niet sluimeren.

Zie, de Bewaarder van Israël
zal niet sluimeren of slapen.

De HEERE is uw Bewaarder,
de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand.

De zon zal u overdag niet steken,
de maan niet in de nacht.

De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad,
uw ziel zal Hij bewaren.

De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren,
van nu aan tot in eeuwigheid.

Psalm 121

Over de Bewaarder van Israël gesproken
We lazen zojuist:

Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen.

Nu moet je weten dat ik gisteren het voornemen had om vandaag samen met je na te denken over deze woorden.

Maar vanmorgen toen ik wakker werd en wilde kijken hoe laat het was zie ik dat ik een appje binnen gekregen heb van een vriend van mij die mij schreef: Hoe kan het dat als je God dat je het laat gebeuren dat er zoveel Joodse mensen in de tweede wereld oorlog zijn vermoord?

En ik snap zijn vraag en zijn dilemma. Zoveel Joden zijn in de gaskamers als varkens afgevoerd. Sorry voor deze vergelijking. En God zou de Bewaarder van Israël zijn en niet sluimeren en slapen?

Mijn vriend heeft een moeilijk leven achter de rug. Geboren  in een laten we zeggen tussen aanhalingstekens ‘zware’ kerk. Zijn vader is op zeven jarige leeftijd overleden. En hoewel de jongen geen buitensporige dingen deed werd hij altijd door zijn moeder gekleineerd en gewezen op het feit dat hij een zondig leven leed. Hij kreeg verkering met een meisje en trouwde. Een huwelijk is het nooit geworden want binnen zijn vrouw zag af van gemeenschap. En dat terwijl zij een verhouding kreeg met een veel jongere man, de zoon van de plaatselijke predikant. Maar mijn vriend kreeg geen gehoor bij de predikant en heeft uiteindelijk de benen genomen en heeft zijn schepen achter zich verbrand en is een nieuw leven begonnen. Ver weg bij alles wat hem herinnerde aan zijn verleden. Kreeg een verhouding met een vrouw wat hem uiteindelijk ook niet het geluk bracht. Vertrok en kreeg een nieuwe relatie met een vrouw waar hij uiteindelijk het geluk en de liefde bij vond waar zijn hard zo naar snakte. Dat heeft tien jaar mogen duren. Tien jaar van intens geluk en toen… kregen zij het bericht dat zijn vrouw kanker had. Een paar jaar heeft hij voor zijn vrouw gezorgd en toen afscheid moeten nemen. Het is nu denk ik tien jaar geleden.

Snap je nu zijn vraag: Hoe kan het dat als je God dat je het laat gebeuren dat er zoveel Joodse mensen in de tweede wereld oorlog zijn vermoord?

Hij schrijft me: Ik ben boos, heel boos. Hoe kan je, als je God bent dit allemaal laten gebeuren? En als ik dood ga, wat niet lang meer zal duren, dan hebben we samen nog heel veel te bepraten, dat beloof ik je.

Misschien heb jij een antwoord voor mijn vriend? Heeft u een verklaring waarom het leven van mijn vriend zo moest verlopen? Schrijf gerust je reactie op onze website of mail mij naar cees@radioisrael.nl. Wat zou u of wat zou jij mijn vriend willen zeggen?

De wreedheid van het leven doet je soms verstommen en stil zijn. Soms denk ik wel eens dat de vrienden van Job maar beter hun mond hadden kunnen houden. De religie wist het wel toen de vrienden van Job zeiden: Je zult wel gezondigd hebben en daarom overkomt je dit. En Job riep een paar hoofdstukken verder God ter verantwoording.

Maar let op: Het verhaal is nog niet uit. Het verhaal met Israël en de Joden is nog niet uit. Het verhaal met Job eindigde daar niet.

In het aller laatste hoofdstuk, hoofdstuk 42 lezen we:

En de HEERE bracht een omkeer in het levenslot van Job, toen hij gebeden had voor zijn vrienden. De HEERE vermeerderde alles wat Job bezeten had tot het dubbele toe.

En zo willen we ook bidden voor mijn vriend.

Maar zo ligt er ook een geweldige toekomst voor het volk Israel. Want de woorden blijven voluit waar:

Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen.

Paulus heeft de sleutel ontdekt van het leiden en de toekomst van Israël als hij schrijft in zijn brief aan de Romeinen:

Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelf of met andere woorden wees niet eigenwijs), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.
En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.
En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen.

Het lijden van Israël is hen overkomen en overkomt hen vandaag de dag nog totdat de volheid van de heidenen, met andere woorden, totdat jij u en ik en mijn vriend zijn ingegaan, met andere woorden tot het geloof in het verlossingswerk van Christus, de Messias, gekomen zijn. Zo zal heel Israël zalig worden. Nog een keer: Zo zal heel Israël zalig worden. Hij is de God van Jacob. En God zet daar als het ware zijn handtekening onder, want Hij zegt:

En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen.

Zie je wel dat het Woord van God betrouwbaar is als Hij zegt:

Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen.

We beleven in deze dagen een bijzondere tijd. Een tijd van onzekerheid. Een tijd waarin de dood om zich heen grijpt. Wereldwijd. Een tijd waarin we niet meer zeker zijn van een baan of waar je moet vrezen dat je zaak waarin je bij wijze van spreken je hele leven keihard voor gewekt hebt en no time naar de knoppen ziet gaan.

Een vriend van mij schreef het afgelopen zondagochtend:

Wat is dit toch een HEERlijk lied op deze zondag morgen...

Because He lives, I can face tomorrow:

De hoogzwangere schepping heeft al 'harde buiken'. Vanuit de bijbel (en de natuur) weten we dat de schepping ook de barensweeën zal moeten doorstaan. Zo zal de schepping komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God!

Omdat Hij leeft, kan ik morgen onder ogen zien!

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב