Psalm 119 vers 89 – 91:  Over het Woord gesproken
07/03/2023

Psalm 119 vers 89 – 91: Over het Woord gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Voor eeuwig, HEERE,
staat Uw woord vast in de hemel.

Uw trouw duurt van generatie op generatie;
U hebt de aarde gegrondvest, zodat zij blijft staan.

Volgens Uw bepalingen blijven zij ook heden nog staan,
want zij alle zijn Uw dienaren.

Psalm 119 vers 89– 91

Over het Woord gesproken
Met dit gedeelte van de psalm begint het tweede deel van de psalm. De dichter van de psalm begint in het gelezen gedeelte met de woorden dat het Woord van de HEERE, de verbondsgod van Israël, vast staat in de hemel.

De Hebreeuwse uitdrukking ‘dabar’ doelt niet alleen en uitsluitend op de Thora of het door God geïnspireerde Woord in de Bijbel maar ook op Gods allesomvattende woord zoals dat tot uitdrukking komt in het geschapen universum. Ook daarin vinden we het Woord van God.

Bijzonder is dat als je er eens bij stil staat? Dat God Zijn Woord in het universum, in de hemel geschreven heeft. Wij zijn geneigd om de Heere vooral te zoeken in Zijn geschreven Woord. Maar je hebt vast wel eens op een mooie heldere avond naar het luchtruim gekeken, en wees eerlijk, ben je toen niet onder de indruk gekomen van het sterrenstelsel, de maan en de sterren? Zo onder de indruk dat je er stil van werd? En dat je je bewust werd van je eigen kleinheid en nietigheid? Heb jij dat dan ook dat je moet denken aan de dichter van Psalm 8:

Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en de mensenzoon, dat U naar hem omziet?

Talloze mensen besteden hun hele leven aan het bestuderen van Gods Woord, en komen uiteindelijk tot de conclusie aan het eind van hun leven dat er nog heel veel te leren valt. Zo is het ook bij de mensen die het universum bestuderen hun hele leven lang. Laten we maar hopen en bidden dat deze mensen uiteindelijk op het eindpunt komen: Zijn Koninkrijk heerst over alles!

Er zijn talloze mensen die de Bijbel, het geschreven Woord van God niet kennen, of niet willen kennen, maar diep onder de indruk raken van Gods schepping, Gods Woord in de natuur.

In Romeinen 1 vers 20 lezen we:

Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn.

We kunnen God dus leren kennen en doorzien, namelijk Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, in Zijn schepping zegt de dichter van Psalm 119. Mochten er mensen zijn die niets van de Bijbel, het Woord van God willen weten, dan zijn zij niet te verontschuldigen want zij hadden zijn Woord dagelijks in Zijn Schepping, kunnen lezen en doorzien.

Ik kan het niet nalaten om Psalm 19 hier in zijn geheel te lezen. Luister je mee?

Een psalm van David, voor de koorleider.

De hemel vertelt Gods eer,
het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen.

Dag op dag spreekt overvloedig, Letterlijk staat hier : stort overvloedig woorden uit.
nacht op nacht geeft kennis door.

Geen spreken is er, geen woorden zijn er,
hun stem wordt niet gehoord.

Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde,
hun boodschap tot aan het einde van de wereld.

Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon.
En die is als een bruidegom, die zijn slaapkamer uit gaat;
hij is vrolijk als een held om snel het pad te lopen.

Aan het ene einde van de hemel is zijn opgang,
zijn omloop is tot het andere einde;
niets is verborgen voor zijn gloed.

De wet van de HEERE is volmaakt,
zij bekeert de ziel;

de getuigenis van de HEERE is betrouwbaar,
zij geeft de eenvoudige wijsheid.

De bevelen van de HEERE zijn recht,
zij verblijden het hart;

het gebod van de HEERE is zuiver,
het verlicht de ogen.

De vreze des HEEREN is rein,
zij houdt voor eeuwig stand;

de bepalingen van de HEERE zijn waarachtig,
met elkaar zijn zij rechtvaardig.

Zij zijn begerenswaardiger dan goud,
ja, dan veel zuiver goud;
en zoeter dan honing
en honingzeem uit de raat.

Ook wordt Uw dienaar daardoor gewaarschuwd,
in het houden ervan ligt groot loon.

Wie zou al zijn afdwalingen opmerken?
Reinig mij van verborgen afdwalingen.

Weerhoud Uw dienaar ook van hoogmoed.
Laat die over mij niet heersen;
dan zal ik oprecht zijn
en vrij van grote overtreding.

Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart
welgevallig zijn voor Uw aangezicht,

HEERE, mijn rots en mijn Verlosser!

Vanmorgen word ik er sterk bij bepaald dat de scheiding die ik altijd maakte tussen het geschreven Woord van God in de Bijbel en het geschreven woord van God in Zijn schepping altijd erg uit elkaar trok. En misschien doe en deed jij ook wel.

De schrijver van de psalm heeft daar echter geen enkele last van. De eerste zeven verzen van de Psalm spreekt hij erover dat Gods schepping Gods eer vertellen en de daarop volgende verzen, direct aansluitend en zonder een enkele overgang spreekt hij er in alle toonaarden over dat Gods wet, Gods Thora zijn eer verkondigt.

Ik moet je bekennen dat is even wennen voor me. Het opent mijn ogen dat ik toch maar eens wat meer op het uitspansel, op de hemel moet letten, want:

De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen.

Doe je mee vandaag? Veel omhoog kijken vandaag hoor! En in meerdere opzichten. Er valt namelijk veel, heel veel te zien! Dan komen we samen onder de indruk van het Woord dat Hij geschreven heeft.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב