Psalm 119 vers 65 – 68  Over Gods goedheid gesproken
01/03/2023

Psalm 119 vers 65 – 68 Over Gods goedheid gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


U bent goed voor Uw dienaar geweest, HEERE,
overeenkomstig Uw woord.

Leer mij goed onderscheiden en kennen,
want ik heb in Uw geboden geloofd.

Voordat ik verdrukt werd, dwaalde ik,
maar nu neem ik Uw woord in acht.

U bent goed en U doet goed,
leer mij Uw verordeningen.

Psalm 119 vers 65 – 68

Over Gods goedheid gesproken
Dit gedeelte van de Psalm begint en eindigt met het bezingen van Gods goedheid. De dichter van de Psalm getuigt niet alleen dat de HEERE, JaHWeH, goed doet, maar dat Hij goed is.

De schrijver van de Psalm wekt de indruk dat hij bij zijn Meester in de leer is, of met andere woorden ‘op school zit’ wanneer hij zegt:

HEERE, leer mij om goed te onderscheiden en te kennen en leer mij uw verordeningen.

Hij vraagt om onderwezen te worden in het maken van onderscheid of onderscheidingsvermogen. Of zoals de letterlijke vertaling vanuit het Hebreeuws: Goedheid van smaak. Dat wat goed smaakt en wat niet. HEERE, laat mij proeven wat goed is en wat niet. Mooi is dat in het Hebreeuws, vind je ook niet?

De dichter van Psalm 34 zegt:

Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.

Het is alsof we hier horen zeggen: Proef of probeer het maar en kom er maar achter dat de HEERE goed is; en welzalig ben je, je bent te feliciteren wanneer je tot Hem je toevlucht neemt.

Het lijkt wel het beeld van een kind, dat iets te eten krijgt wat het nog niet kent. Die moet eerst proeven en komt er dan achter dat wat moeder geeft lekker, goed is.

Zo mogen ook de kinderen van God proeven dat de HEERE goed is. Beetje bij beetje kom je er achter dat Hij niet alleen goed is maar ook goed doet.

Misschien vraag je je af hoe je daar achter komt? Misschien denk je dat materiele zegen een teken is van Gods goedheid. Je leven verloopt om het zo maar eens te zeggen glad. God heeft je misschien gezegend met een lieve vrouw of man, Hij heeft jullie gezegend met kinderen, je hebt een goede baan en de bankrekening laat een mooi positief resultaat zien. En toch…

Laten we eens luisteren naar wat de schrijver van de Psalm zegt:

Voordat ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu neem ik Uw woord in acht.

God die verdrukt? Is dat een God die goed is en goed doet? Willem Ouweneel legde het eens zo uit.

Voor dat een nieuw model van het automerk Porsch op de markt gezet wordt gaan ze er mee de woestijn in. En testen ze in dat onherbergzame oord, onder de meest moeilijke omstandigheden de auto uit. Soms weken of maandenlang. Om te zien hoe de auto zich houdt en wat er in zit. En wanneer hij dan goed uit deze test komt wordt het nieuwe model op de markt gebracht.

Hiermee gaf Willem een metafoor voor ons leven. Ook wij bevinden ons in de woestijn en worden door de HEERE soms op de proef gesteld. Niet om je te plagen, maar om te zien wat er in ons is.

Ik moet denken aan Abraham. Luister even mee met het gesprek:

En God stelde Abraham op de proef. Hij zei tegen hem: Abraham! Hij zei: Zie, hier ben ik. Hij zei: Neem toch uw zoon, uw enige, die u liefhebt, Izak, ga naar het land Moria, en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die Ik u noemen zal.

Over beproeving gesproken. Het zal je maar gebeuren, dat je jaren en jaren achtereen op een kind hebt moeten wachten, dat je die uiteindelijk op je oude dag ontvangt en dat God van je vraagt om je enige zoon als een brandoffer te offeren?

Wat is dat voor een God! Wees eerlijk: Heb jij je dat nooit eens afgevraagd toen je in de problemen kwam? Alles tegen leek te zitten? Nou, ik wel.

We raakten onze zoon van 27 jaar van het ene op het andere moment aan een hartstilstand kwijt, mijn zaak ging naar de knoppen en we moesten al onze medewerkers ontslaan en toen ik een rondreis in Israël maakte om een klein beetje bij te komen werd ik terug geroepen omdat er gevreesd werd voor de gezondheid van mijn vrouw en de arts dacht dat het een aflopende zaak was.

Denk je niet dat ik dacht: God waar bent U? God doet goed, God is goed? Wat is dat voor een bizarre God, die mijn kind, mijn zaak en mijn vrouw afneemt?

Wil je nog zo’n bizar voorbeeld? Job…

Er was een man in het land Uz, zijn naam was Job. En die man was vroom en oprecht; hij was godvrezend en keerde zich af van het kwaad. Er werden zeven zonen en drie dochters bij hem geboren. Aan vee bezat hij zevenduizend schapen, drieduizend kamelen, vijfhonderd span runderen en vijfhonderd ezelinnen. Verder had hij een zeer groot aantal slaven, zodat deze man aanzienlijker was dan alle mensen van het oosten.

Weet je hoe het verder ging?

Toen stond Job op en scheurde zijn bovenkleed, schoor zijn hoofd, viel op de aarde en boog zich neer, En hij zie: Naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarheen terugkeren.

Hij had niets, niets en niet meer… De rijkste man van het oosten was naakt. Totaal uitgekleed door de HEERE. En weet je wat hij zegt:

De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen; de Naam van de HEERE zij geloofd!

Of met andere woorden: God doet goed en Hij is goed.

Weet je, Abraham, Job en ik zou nog veel meer voorbeelden kunnen noemen werden allemaal op de proef gesteld. Dat is niet iets van vroeger, maar God doet dat ook nu nog. Luister maar mee:

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב