Psalm 119 vers 49 – 56:  Over troost gesproken
27/02/2023

Psalm 119 vers 49 – 56: Over troost gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Denk aan het woord gesproken tot Uw dienaar,
waarop U mij deed hopen.

Dit is mij tot troost in mijn ellende:
dat Uw belofte mij levend heeft gemaakt.

De hoogmoedigen hebben mij ten zeerste bespot,
toch ben ik van Uw wet niet afgeweken.

Ik heb gedacht aan Uw oordelen van oude tijden af, HEERE,
en heb mij getroost.

Grote verontwaardiging heeft mij bevangen
vanwege de goddelozen, die Uw wet verlaten.

Uw verordeningen zijn mijn gezangen geweest
op de plaats waar ik vreemdeling was.

HEERE, 's nachts heb ik aan Uw Naam gedacht
en ik heb Uw wet in acht genomen.

Dat is aan mij gebeurd,
omdat ik Uw bevelen in acht genomen heb.
Psalm 119 vers 49 - 56
Over troost gesproken
Laat ik vanmorgen maar eens beginnen met een bekentenis. Elke ochtend wanneer ik een gedeelte uit de Psalm lees en wil gaan voorbereiden voor dit programma ervaar ik een spanning. De vraag: Wat zou de Heere vandaag willen geven. En… zou er wel iets komen. En ik moet je bekennen dat dat de ene keer mij makkelijker valt dan de andere keer.

Soms is er ook het gebed, Heere laat mij zien wat u door dit stukje tot mij wil zeggen. Ik moet bekennen dat het soms een worsteling is. Maar elke keer weer verbaas ik mij er over dat God geeft en wat Hij geeft.

‘s Morgens vroeg, meestal zo rond zes uur, wanneer het nog stil is, mag ik Gods Woord openen en overdenken. Dat is een zegen. Het is als het manna dat uit de hemel neerdaalde op de aarde. En ik mag het oprapen en de Heere danken voor wat Hij geeft.

Met het overdenken van het Woord van God bevinden we ons in goed gezelschap. Tussen haakjes: Hebben we in de tijd waarin wij leven nog de gelegenheid om te denken? Stil te staan bij het Woord van God? Of worden we zo in beslag genomen door ons gezin, ons werk en misschien wel de kerk, dat het rustig mediteren over het aller kostbaarste, het aller belangrijkste in het leven, dat hier geen ruimte meer voor is in onze agenda?

Ik moet denken aan de vraag die Henk Binnendijk nogal eens stelt aan zijn toehoorders: Wie leest er dagelijks een kwartier in de Bijbel? Nee, niet in een dagboekje of iets dergelijks, want dat is allemaal tweedehands, maar in je Bijbeltje? En dat daaruit blijkt dat het aantal vingers dat dan omhoog gaat bedroevend laag is?

In dit deel van de Psalm staat het ‘gedenken’ van de dichter van de Psalm. We lazen: Denk aan het woord gesproken door Uw dienaar, ik heb gedacht aan Uw oordelen van oude tijden af, HEERE en HEERE, ’s nachts heb ik aan Uw Naam gedacht.

De vraag kwam vanmorgen bij mij op wat het resultaat is van het overdenken. Wat heeft het hem opgeleverd? Waar of wat heeft het hem gebracht? Wanneer we het Woord van de Heere overdenken waar brengt het ons dan. Wat doet het met je?

Laten we maar eens met de dichter meedenken vanmorgen. Luister mee naar de ervaringen van de dichter. Misschien kunnen we er iets van leren:

Dit is mij tot troost in mijn ellende: dat Uw belofte mij levend heeft gemaakt.

Dat is mooi. Het overdenken van het Woord van God brengt troost in je ellende. In de ellendige situatie waarin je je misschien bevindt. Het kan zijn dat je momenteel in een periode van je leven bevindt waarin alles gladjes verloopt.

Maar het kan ook zijn dat je in een situatie zit die ronduit ellendig is. De boodschap aan jou vanmorgen is: Overdenk het Woord van God want daarin vind je troost. Maar dat niet alleen. ‘Uw belofte heeft mij levend gemaakt’, roept de dichter uit.

Ja, je kunt zo overmand worden door de ellendige situatie waarin je zit, misschien wel materieel of geestelijk dat je bij wijze van spreken zo dood bent als een pier. God biedt je vanmorgen een uitweg: Gods Woord maakt levend! Hallelujah!

Dan is er weer hoop, zoals vers 49 zegt: U deed mij hopen. Hoop voor hopelozen! Ik moet onwillekeurig denken aan de marktkoopmannen die achter de kraam staan en hun waren aan de man of vrouw willen brengen en zoals de groentemannen nogal eens de gewoonte hebben, het snoeihard over de markt roepen: Er is hoop voor hopelozen! Gratis en helemaal voor niks! Uit genade.

Zou je daar niet verschrikkelijk blij van worden! Of is dit een platgetreden paadje voor je. Al zo vaak gehoord dat het je niet meer doet. Het je onberoerd laat. Lieve mensen, er is hoop! Hoop om uit de misère van je leven te stappen. De boodschap aan jou vanmorgen is: Overdenk het Woord van God want daarin vind je troost. Maar dat niet alleen. ‘Uw belofte heeft mij levend gemaakt’, roept de dichter uit.

De wetenschap en de ervaring die de dichter heeft met het overdenken van het Woord van God ervaart hij niet als een plat getreden paadje, maar we horen hem zeggen:

Uw verordeningen zijn mijn gezangen geweest

Kijk, daar word je nu echt blij van. Wanneer we het Woord van God overdenken wordt het feest omdat je troost ontvangt en God je weer in het Leven met een hoofdletter plaatst.

Ja, dan kan je je mond niet meer houden. Je zat diep in de ellende, je voelde je zo dood als een pier, maar Hij troost en geeft Leven. Daar kun je je mond toch niet over houden. Dan ga je zingen, want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over!

Dit programma heeft de naam ‘Brachot baBoker’ meegekregen. Zegeningen in de ochtend. De Heere God staat vanmorgen weer klaar om je te zegenen. Hij geeft troost en het Leven!

Ik wens je een door God gezegende dag toe!

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב