Psalm 119 vers 41 – 43 Over het Woord gesproken
24/02/2023

Psalm 119 vers 41 – 43 Over het Woord gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Laat Uw blijken van goedertierenheid over mij komen, HEERE,
Uw heil overeenkomstig Uw belofte.

Dan heb ik hem die mij hoont iets te antwoorden,
want ik vertrouw op Uw woord.

Ontruk het woord van de waarheid niet geheel en al aan mijn mond,
want ik hoop op Uw bepalingen.

 

Psalm 119 vers 41 – 43

Over het Woord gesproken

Zoals je misschien wel weet is Psalm 119 ingedeeld volgens het Hebreeuwse alfabet. Zo begint ieder gedeelte van de psalm met een nieuwe letter.

Jammer genoeg is het in onze vertaling niet meer zichtbaar, maar wanneer we in onze Bijbel lezen vinden we bij het gedeelte dat we gelezen hebben met de letter ‘waw’ of onze letter ‘F’ terug. Dat betekent dat elke zin die de dichter schrijft met de ‘waw’ begint.

In de Naardense vertaling is dit principe wel terug te vinden. Daar lezen we in de verzen 41 tot en met 43 het volgende:

Feest! Ene, als over mij komen uw vriendschap
en uw redding, gelijk gij toezegt.

Flink sta ik mijn smaders te woord,
want ik weet mij veilig in uw woord.

Fier heb ik op uw regels gewacht: ontneem mijn mond
het woord der waarheid niet al te zeer!

Mooi is het om het op deze manier te lezen. Er spreekt een bepaalde kracht van de dichter uit wanneer hij spreekt over: Feest, flink en fier.

Inderdaad, het is Feest met een hoofletter, als ons de vriendschap met de Heere God overkomt en Zijn redding. En we hoeven niet bang of teruggetrokken in een hoekje te gaan zitten wanneer de mensen ons smaden en honen, want we weten ons veilig in Zijn Woord en we wachten met volharding op Zijn Woord wat Hij tot ons wil zeggen. Met de Heere God zijn we altijd in de meerderheid. Ook al sta je misschien moederziel alleen.

Iets van deze houding zie je ook in de houding van Paulus na zijn bekering. Wat heeft de man allemaal doorstaan, maar hij legde altijd met vaste overtuiging ten opzichte van iedereen die het maar wilde horen, bijvoorbeeld tegenover de joden die niet wilden luisteren, maar ook tegenover koningen en massa’s mensen, bijvoorbeeld in Efeze, verantwoording af van de hoop die in hem leefde.

Hoe anders is dat soms bij ons en bij mij. Paulus was daar totaal niet mee behept als we hem horen zeggen in Romeinen 1:

Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.

En de dichter van Psalm 119 zegt het in heel andere woorden:

Ontneem mijn mond het woord der waarheid niet al te zeer!

In het gelezen gedeelte staat het Woord van God centraal. De schrijver van de Psalm benoemt het Woord van God in het gelezen gedeelte met de zeven Thora termen:

 1. Gods toezegging of belofte (vers 41)
  2. Gods Woord (vers 42)
  3. Gods Waarheid (vers 43)
  4. Gods leer, Thora of wet (vers 44)
  5. Gods verordeningen (vers 45)
  6. Gods getuigenissen (vers 46)
  7. Gods geboden (vers 47 en 48)Wat is het Woord van God toch rijk. Alleen al in Psalm 119 wordt het Woord van God in alle toonaarden bezongen. Laten we de verzen die over Gods Woord spreken eens doornemen.

Gods Woord houdt je op het rechte pad

Vers 9          Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart overeenkomstig Uw woord.

Gods Woord geeft blijdschap

Vers 16        Ik verblijd mij in Uw verordeningen, Uw woord vergeet ik niet.

Gods Woord maakt levend

Vers 25        Mijn ziel kleeft aan het stof; maak mij levend overeenkomstig Uw woord.

Vers 107      Ik ben ten zeerste verdrukt; HEERE, maak mij levend overeenkomstig Uw woord.

Gods Woord geeft Troost

Vers 28        Mijn ziel weent tranen van verdriet; richt mij op overeenkomstig Uw woord.

Gods Woord houdt je op het rechte pad

Vers 67        Voordat ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu neem ik Uw woord in acht.

Vers 101      Ik heb mijn voeten weerhouden van alle slechte paden, opdat ik mij aan Uw woord zal houden.

Gods Woord geeft hoop

Vers 74        Wie U vrezen, zien mij en verblijden zich, omdat ik op Uw woord gehoopt heb.

Vers 114       U bent mijn schuilplaats en mijn schild, op Uw woord heb ik gehoopt.

Vers 81        Mijn ziel is bezweken van verlangen naar Uw heil, op Uw woord heb ik gehoopt.

Vers 147      Ik ben de morgenschemering voor geweest en heb om hulp geroepen; op Uw woord heb ik gehoopt.

Gods Woord staat vast

Vers 89        Voor eeuwig, HEERE, staat Uw woord vast in de hemel.

Gods Woord is heerlijk

Vers 103      Hoe zoet zijn Uw woorden voor mijn gehemelte,

Gods Woord is Licht

Vers 105      Uw woord is een lamp voor mijn voet

Vers 130      Het opengaan van Uw woorden geeft licht,

Gods Woord is waar

Vers 160      Vanaf het begin is Uw woord waarachtig,

Gods Woord geeft inzicht

Vers 169      Laat mijn roepen naderen voor Uw aangezicht, HEERE; geef mij inzicht overeenkomstig Uw woord.

Gods Woord geeft blijdschap

Vers 172       Mijn tong zal Uw woorden bezingen.

Dit programma heeft de naam brachot ba Boker, met andere woorden: Zegeningen in de ochtend. Wat een geweldige zegen is het dat we in aanraking gekomen zijn met het Woord van God. Inderdaad: Gods Woord geeft blijdschap! Ik wens je veel blijdschap toe vandaag!

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב