Psalm 119 vers 121 – 128:  Over Yeshua gesproken
19/03/2020

Psalm 119 vers 121 – 128: Over Yeshua gesproken

Passage: Psalm 119: 121 – 128

Ik heb recht en gerechtigheid gedaan;
geef mij niet over aan mijn onderdrukkers.

Wees borg voor het welzijn van Uw dienaar;
laat de hoogmoedigen mij niet onderdrukken.

Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar Uw heil
en naar de belofte van Uw rechtvaardigheid.

Doe met Uw dienaar overeenkomstig Uw goedertierenheid,
en leer mij Uw verordeningen.

Ik ben Uw dienaar; geef mij inzicht,
dan zal ik Uw getuigenissen kennen.

Het is tijd voor de HEERE om te handelen,
want zij hebben Uw wet verbroken.

Daarom heb ik Uw geboden lief, meer dan goud,
ja, meer dan zuiver goud.

Daarom heb ik al Uw bevelen in alles voor recht gehouden,
maar elk leugenpad heb ik gehaat.

Psalm 119 vers 121 – 128

Over Yeshua gesproken
Wat opnieuw opvalt in het gedeelte dat we gelezen hebben is de liefde van de dichter voor het Woord van God. De dichter weet nauwelijks woorden te vinden waarin hij zijn liefde voor de Heere en Zijn Woord tot uitdrukking kan brengen. Het lijkt wel een worsteling voor hem om de woorden te vinden.

Luister maar mee met de verzen 123 en 127:

Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar Uw heil
Ik Uw geboden lief, meer dan goud,

In vers 81 en 82 lazen we eerder al:

Mijn ziel is bezweken van verlangen naar Uw heil,
Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar Uw belofte,

Wat een onvoorstelbare liefde en verlangen naar heil. Ik ken u niet, maar soms hebben wij als christenen een soort eigen taal ontwikkeld. U kent misschien wel de uitdrukking; De tale Kanaäns. Dat bestaat veelal uit uitdrukkingen waarvan een deel van de christenheid zich bedient en waarmee we zonder verdere bewoordingen weten wat we daarmee bedoelen. Maar buitenstaanders begrijpen er geen snars van wat we bedoelen.

Maar misschien is het ook wel zo dat sommige woorden bij ons ook wel een soort ingesleten zijn, dat we over de inhoud van een bepaald woord heenlezen.

Vanmorgen wil ik eens nadenken over vers 123:

Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar Uw heil

Heil is 1. welzijn, geluk, voorspoed, en/of 2. redding, verlossing, de daad of gebeurtenis die heil aanbrengt. Het hoogste heil is de verlossing en hemelse zaligheid, die God schenkt aan eenieder die in Zijn Zoon en Heilaanbrenger Jezus Christus gelooft.

Het Hebreeuws kent drie woorden voor 'heil' of 'heil aanbrengen' in het Hebreeuws van het Oude of EersteTestament.

Allereerst het woord yasha dat redden, verlossen, behouden, verlost worden, gered worden, heil aanbrengen, heil geven, zalig maken betekend. Even tussen haakjes: We hebben hier met een werkwoord te maken. God maakt werk van onze verlossing, redding, heil en behoudenis.

Maar het tweede Hebreeuwse woord voor heil is yeshua, of zoals wij veelal zeggen Jezus. Wat is het Woord van God toch onvoorstelbaar rijk. Wat een geweldige Architect-met-een-hoofdletter is hier in Zijn Woord toch aan het werk. Hier in Psalm 119 openbaart introduceert God op het meest onverwachte moment Zijn Zoon Jezus. Al ver voor Zijn geboorte. Eeuwen voor Zijn komst wordt er al gesproken over Jezus, Yeshua. Wie stond daarbij stil toen we zojuist Psalm 119 lazen?

We gaan even verder: yeshua is een passief deelwoord van het werkwoord yasha Het woord komt 78 keer voor in het Oude of Eerste Testament. Met andere woorden: 78 keer wordt in het Oude Testament de naam Yeshua al genoemd. Vind je dat niet verrassend? Jammer dat we zo’n verarmde vertaling hebben, vind je ook niet? Want wij hebben het vaak vertaald met 'heil', 'verlossing', 'behoudenis', 'zaligheid', 'hulp', 'overwinning', 'redding', 'uitreddingen' of 'geluk'.

De eerste keer waar het woord yeshua voorkomt is al in Genesis 49:18

Op uw zaligheid wacht ik, HEERE!

Ja… Jacob wachtte al op yeshua. Sommige mensen twijfelen er aan of de Bijbel wel geïnspireerd is door God, maar wanneer ik deze dingen in het Woord van God op mij in laat werken dan besef ik eens te meer wat een Meesterwerk hier aan de dag gelegd is. Eeuwen voor Jezus geboren werd verwachtte Jacob Jezus al; werd er al over Hem geschreven. Zoiets kunnen wij toch niet bedenken? Hier is een geweldige Architect aan het werk geweest!

We gaan weer even terug: Yeshua of Yehoshua is een eigennaam die komt van de Godsnaam YHVH en het werkwoord yasha. De naam Yeshua betekent 'YHVH is heil', 'YHVH brengt verlossing'. De naam komt 218 keer voor in het Oude Testament en is vertaald met Jozua. Stel je eens voor dat wij het hier met Yeshua of Jezus vertaald zouden hebben. Wat zouden we dan de geschiedenissen rond het leven van Jozua met heel andere ogen gelezen hebben, denk je ook niet?

Neem de tijd er eens voor en je zult zien dat je ineens een hele andere Bijbel gaat krijgen. God ontvouwt zijn Heilsplan, zijn Verlossingsplan met Zijn Volk Israël al helemaal in het Eerste Testament! Ik kan er bijna niet over uit: geweldig! Wil je weten hoe het in de toekomst zal gaan? Lees over het leven van Jozua.

Jezus' naam. De naam van Jezus, onze Heiland, komt via het Grieks van die Hebreeuwse eigennamen. In de betekenis van zijn naam ligt zijn goddelijke zending besloten: JHWHbrengt ons heil door Hem. Een engel maakte aan Jozef duidelijke wat het heil inhoudt: zijn volk verlossen van hun zonden.

Het woord ‘heil’ is ontstaan als zelfstandig naamwoord van het bijvoeglijk naamwoord ‘heel’, dat oorspronkelijk ‘ongeschonden, zonder gebreken’, en op het lichaam toegepast: ‘gezond’ betekent (vgl. helen is genezen).

Dit heil betekende vroeger dan ook vooral ‘gezondheid, geluk, voorspoed’. In Bijbelse zin: ‘zieleheil, de zaligheid’, met inbegrip van de verlossing van ons lichaam.

Op deze manier kunnen we het woord ’Heiland’ naar de oorspronkelijke betekenis vertalen met de Helende, de Genezende, de Gezondmaker.

David roept in Psalm 27 vers 1

De HEERE is mijn licht en mijn heil (Hebr. yesha), voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?

En Paulus in het Nieuwe Testament laat Titus, zijn geestelijke zoon weten:

Want de genade van God, heilbrengend voor alle mensen, is verschenen.

Wat een geweldige genade!

LUISTER HIERONDER


DELEN
[Sassy_Social_Share]

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב