Psalm 119 vers 1 – 4: Over de Thora gesproken
13/02/2020

Psalm 119 vers 1 – 4: Over de Thora gesproken

Passage: Psalm 119: 1 – 4


Psalm 119 -1-

Welzalig zijn de oprechten van wandel,
die in de wet van de HEERE gaan.

Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
Die Hem met heel hun hart zoeken,

die ook geen onrecht bedrijven,
maar in Zijn wegen gaan.

HEERE, Ú hebt geboden
om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.

Psalm 119 vers 1 - 4

Over de Thora gesproken
De Psalm opent al direct met een zaligspreking. Het Hebreeuwse woord dat hier voor ‘Welzalig’wordt gebruikt heeft de betekenis van ‘rijkgezegend’, ‘gelukkig te prijzen’, ‘zeer gelukkig’ of ‘te feliciteren’. Inderdaad: Je bent te feliciteren als je in je leven de weg van de Thora, het woord van God gaat.

Thora is het Hebreeuwse woord dat ‘onderwijs’ betekent. Vaak wordt het met ‘wet’ vertaald, maar die vertaling is te beperkt. De Thora is veel meer dan een verzameling van regels.

Doordat het woord Thora veel vertaald wordt met ‘wet’, heeft het voor niet-Joden een negatieve betekenis gekregen. Het is goed om te weten dat de Joden de Thora beschouwen als een geschenk van God. En dat is het ook. We zijn te feliciteren wanneer we in aanraking gekomen zijn met het Woord van God. Denk maar eens aan de mensen die nooit het Woord van God ontvangen hebben en dan ineens een Bijbel ontvangen. Hoe onbeschrijflijk blij zijn deze mensen dan. Zij zijn dan echt te feliciteren!

De teksten die in de het Woord van God, de Thora, spreken spreken opvallend veel over de Weg, de Waarheid en het Leven. Alle drie deze begrippen met een hoofdletter geschreven. Dat is precies wat Jezus over Zichzelf zei. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Daarmee zijn we bij de kern van Psalm 119 terecht gekomen. Psalm 119 spreekt over de Weg, de Waarheid en het Leven. Ook in Psalm 119 zullen we Jezus ontdekken. Dat kan ook niet anders want Hij heeft niet alleen de Thora vervuld, maar is Zelf het vleesgeworden Woord.

Terug naar de tekst. Inderdaad, je bent te feliciteren als je in de weg van de HEERE, JaHWeH gaat, Zijn getuigenissen of onderwijs bewaart of in acht neemt, niet naast je neerlegt. Wanneer je Hem, waarmee de HEERE wordt bedoelt, met heel je hart zoekt.

Inderdaad, je bent te feliciteren, als je de weg van de HEERE gaat, zijn voetstappen drukt en wanneer je de HEERE, je hele leven zoekt. In alle dingen die op je pad komen in je leven.

Degene die dat volmaakt heeft gedaan vinden we al direct terug in deze eerste verzen: Jezus. Hij is inderdaad Welzalig, rijk gezegend en de enige ware Oprechte die in de Thora van de HEERE ging. Hij ging niet alleen in de wet, de Thora van de weg, maar was zelf de vervulling van de Thora. Hij nam Zijn getuigenissen onderwijs niet alleen in acht, hij was Zijn Ware Getuige. Hij zocht zijn Vader niet alleen onophoudelijk maar was Zelf het vleesgeworden Woord. En inderdaad, onrecht kwam in Zijn leven niet voor. Hij was de Rechtvaardige Zelf. Hij ging niet alleen in de weg van de HEERE, maar was de Weg Zelf. En als laatste nam Hij niet alleen zijn  bevelen in acht maar was Hij de vervulling Zelf van de Thora.

Inderdaad, je bent te feliciteren, als je de weg van de HEERE gaat, zijn voetstappen drukt en wanneer je de HEERE, je hele leven zoekt. In alle dingen die op je pad komen. Ook vandaag.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב