Psalm 118 vers 26 – 29: Over Zijn komst gesproken
12/02/2020

Psalm 118 vers 26 – 29: Over Zijn komst gesproken

Passage: Psalm 118: 26 - 29

Gezegend wie komt in de Naam van de HEERE!
Wij zegenen u vanuit het huis van de HEERE.

De HEERE is God, Hij heeft ons licht gegeven.
Bind het feestoffer vast met touwen
tot aan de hoorns van het altaar.

U bent mijn God, daarom zal ik U loven;
mijn God, ik zal U roemen.

Loof de HEERE, want Hij is goed,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

Loof de HEERE, want Hij is goed,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

Psalm 118 vers 26 – 29

Over Zijn komst gesproken
De woorden die we in vers 26 gelezen hebben luiden ‘Gezegend Hij, die komt in de Naam van HEERE;’ wijzen duidelijk in de richting van wat vele eeuwen later plaats zou vinden en waarvan we lezen in Mattheus 21 vers 9 waar Jezus Jeruzalem binnenrijdt op een ezels­veulen:

En het grootste deel van de menigte spreidde hun kleren uit op de weg en anderen hakten takken van de bomen en spreidden ze uit op de weg.

De menigte die vooropliep en die volgde, riep: Hosanna, de Zoon van David! Gezegend Hij Die komt in de Naam van de Heere! Hosanna, in de hoogste hemelen!

Kijk, wij staan nu allemaal achter deze geschiedenis en weten wat er allemaal heeft plaatsgevonden. Maar wat is het toch eigenlijk allemaal onvoorstelbaar dat het volk, eeuwen later de woorden uit Psalm 118 woordelijk uitspreekt bij de intocht van de HEERE Jezus. Het kan toch niet anders dan dat achter het Woord van God en achter het leven van elke dag een enorme Architect aan het werk is.

En niet zoals een vriend van mij pas probeerde wijs te maken dat hij er van overtuigd was dat ‘die hele Bijbel maar een groot sprookjesboek is’ en hij het echt verschrikkelijk voor me vond dat ik hierin maar blijf geloven…

Terug naar de tekst: En er is nog een toekomstige uitvoering van de dag, door de HEERE gemaakt. Dat is de dag waarop Jezus, Jeshua, terugkomt en het recht zal herstellen. Dat zal een geweldige Jom Kippur, een geweldige Grote Verzoendag zijn!

Wat een onvoorstelbaar grote dag zal dat Zijn. Wanneer Hij Zijn voeten op de Olijfberg zal zetten, de doden zullen opgewekt worden, de graven die daar schijnbaar ontelbaar zijn, open gaan en Zijn volk Israel, Hem zal ontmoeten en Hem binnenhalen met de woorden die we zojuist gelezen hebben.

Gezegend wie komt in de Naam van de HEERE!
Wij zegenen u vanuit het huis van de HEERE.

De HEERE is God, Hij heeft ons licht gegeven.
Bind het feestoffer vast met touwen
tot aan de hoorns van het altaar.

U bent mijn God, daarom zal ik U loven;
mijn God, ik zal U roemen.

Tsja, dan gaat het Licht aan. De HEERE is God, Hij heeft ons Licht, het Licht gegeven. Daar waar Zijn volk in het donker zat en zit, zal er een groot Licht opgaan. Niet alleen voor het volk Israel, maar dan wordt het heel persoonlijk. Want dan wordt het mijn God.

U bent mijn God, daarom zal ik U loven;
mijn God, ik zal U roemen.

Kom, zing je mee met het volk van God?

De kern van de Psalm waar we met elkaar over nagedacht hebben kan worden samengevat met de woorden uit het eerste en uit het laatste vers:

Loof de HEERE, want Hij is goed,
want Zijn goedertierenheid [Zijn verbondstrouw] is voor eeuwig.

De opdracht die in eerste instantie aan Israel gegeven werd, geldt nu ook voor al Zijn kinderen, die Hem liefhebben: Loof de HEERE, want Hij is goed!


DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב