Psalm 118 vers 19 – 20: Over de poort  van de HEERE gesproken
10/02/2020

Psalm 118 vers 19 – 20: Over de poort van de HEERE gesproken

Passage: Psalm 118: 19 -20

Doe de poorten van de gerechtigheid voor mij open,
daardoor zal ik binnengaan, ik zal de HEERE loven.

Dit is de poort van de HEERE,
daar zullen de rechtvaardigen door binnengaan.

Ik zal U loven, omdat U mij verhoord hebt
en mij tot heil geweest bent.

De steen die de bouwers verworpen hadden,
is tot een hoeksteen geworden.

Dit is door de HEERE geschied,
het is wonderlijk in onze ogen.

Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft,
laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn.

Och HEERE, breng toch heil;
Och HEERE, geef toch voorspoed.

Psalm 118 vers 19 – 20

Over de poort van de HEERE gesproken
Opnieuw staat de HEERE, JaHWeH, in de verzen die we zojuist gelezen hebben centraal. Maar liefst zesmaal wordt de Naam van de HEERE, de verbondsnaam door de dichter aangehaald.

In de eerste verzen die we gelezen hebben spreekt de dichter over de poorten van de gerechtigheid en de poort van de HEERE. Het is waarschijnlijk dat de dichter hier de poorten van Jeruzalem, de woonplaats waar de HEERE, Zijn woning, de tempel heeft. De Nieuwe Bijbel Vertaling vertaalt deze tekst met: ‘de poort die leidt naar de HEERE’, maar het is twijfelachtig of dit ook zo bedoeld is.

De dichter van de Psalm bedoelt immers Gods stad en woonplaats. In Jesaja 26 vers 2 lezen we ook over het rechtvaardige volk dat door de poort gaat. Weliswaar niet om de HEERE, JaHWeH te loven, maar om veiligheid bij Hem te zoeken en te vinden.

We lezen daar immers:

Op die dag zal dit lied gezongen worden in het land Juda:
Wij hebben een sterke stad,
God stelt heil
tot muren en vestingwallen.

Doe de poorten open,
zodat het rechtvaardige volk kan binnengaan,
dat de trouw bewaart.

De verzen die we vanmorgen met elkaar lezen moeten vanzelfsprekend in eerste instantie letterlijk begrepen worden. Het volk en de dichter van de psalm zijn gered uit een benarde en situatie en staan nu voor de poorten van Jeruzalem, de stad van de Vrede met een hoofletter om de HEERE, de God van Israel, te loven en te prijzen voor de verlossing die Hij bewerkt heeft.

Maar tegelijkertijd ligt er voor ons, gelovigen uit de volkeren, de goyim, een geestelijke boodschap in. Wij leefden immers in een uiterst benarde situatie. Lees de Psalm er nog maar eens op na. Maar we mochten uit onze benauwdheid tot de HEERE, de God van Israel, roepen en de HEERE heeft ons in de ruimte gezet. Lees het nog maar eens na in vers 5. Want zo lezen we ook in de voorgaande verzen:

Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen
dan op de mensen te vertrouwen.

Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen
dan op edelen te vertrouwen.

Daarom mogen ook wij nu al in dit leven, win, die eens van verre stonden, de poorten van de gerechtigheid binnengaan, en de HEERE loven. Maar straks wanneer wij ons hoofd neerleggen mogen we in Zijn heiligdom Hem zien van aangezicht tot aangezicht. Om Hem te loven en te prijzen omdat Hij ons uit onze benarde situatie heeft gered.

Maar er is nog een laag in deze Psalm. Want op elke bladzijde van de Bijbel ontdekken we de Heere Jezus, Yeshua.

Hij leefde immers in de meest benarde situatie. Hij riep in de meest donkere tijd van Zijn leven hier op aarde, vanwege jouw en mijn zonden uit Zijn benauwdheid tot Zijn Vader, die Zijn Zoon hoorde en Hem in de ruimte heeft gezet. Lees het nog maar eens na in vers 5. Maar hoor Hem ook spreken in de volgende verzen:

Alle heidenvolken hadden mij omringd;
in de Naam van de HEERE heb ik ze neergehouwen!

Zij hadden mij omringd, ja, zij hadden mij omringd;
in de Naam van de HEERE heb ik ze neergehouwen!

Zij hadden mij omringd als bijen,
zij zijn uitgedoofd als een doornenvuur;
in de Naam van de HEERE heb ik ze neergehouwen!

Inderdaad, Hij is als Overwinnaar uit de strijd gekomen. Hij is Overwinnaar en de poorten van de gerechtigheid zijn voor Hem open gegaan, Hij is door de poort als de ware Rechtvaardige binnengegaan.DELEN

[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב