Psalm 117 Over Zijn waarheid en trouw gesproken
03/02/2020

Psalm 117 Over Zijn waarheid en trouw gesproken

Passage: Psalm 117

Loof de HEERE, alle heidenvolken;
prijs Hem, alle natiën.

Want Zijn goedertierenheid is machtig over ons;
de trouw van de HEERE is voor eeuwig.

 Halleluja!

Psalm 117

Over Zijn waarheid en trouw gesproken

Het tweede vers van Psalm 17 geeft de reden aan waarom alle heidenvolken en natiën de HEERE, JAHW, zouden moeten loven en prijzen. Het is om de ‘waarheid’, of trouw of betrouwbaarheid van de HEERE.

Het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt, emet, beschrijft een eigenschap die iemand heeft. Waarheid en trouw worden de HEERE niet toegeschreven maar zijn als het ware een eigenschap van de HEERE.

Gods eeuwige waarheid en trouw zouden als het ware moeten weerspiegelen in Israel. In Leviticus 19 vers 2 lezen we de woorden die Mozes tot het volk moet richten:

Spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten, en zeg tegen hen: Heilig moet u zijn, want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig.

Maar dit geldt natuurlijk ook voor de nieuwtestamentische gemeente.

Dat Gods trouw eeuwig duurt, zegt iets over Zijn veranderlijkheid. Zijn karakter verandert niet. Zijn stemming verandert niet. Hij zal tot in eeuwigheid waarachtig en betrouwbaar blijven.

De boodschap van de Psalm is duidelijk. Ieder mens en ieder volk wordt aangespoord de God van Israel te loven en te prijzen.

Het heil was in de tijd van het Oude Testament voornamelijk zichtbaar in Israel. Individuele vreemdelingen mochten zich daar wel aan toevoegen, maar Israel nam als Gods speciale verbondsvolk een aparte positie in.

Het Oude Testament, en ook deze psalm voorziet een periode dat alle volken JaHWeH zullen loven en prijzen. In het Nieuwe Testament spreekt Paulus erover dat de scheidsmuur afgebroken is, zodat ieder die de HEERE liefheeft deel heeft aan Zijn genade.
Nu zijn het nog de individuen die de HEERE mogen loven, maar er zal een tijd aanbreken, wanneer Israel eerst, en vervolgende de volken en natiën Hem zullen loven en prijzen.

Daarom zien we uit naar de dag van Zijn komst.

Want, luister maar mee naar de woorden van Habakuk 2 vers 14

Want de aarde zal vol worden
met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE,
zoals het water de bodem van de zee bedekt.

Kom, laten we  niet wachten tot die tijd en Hem nu al loven en prijzen voor Zijn waarheid en trouw die Hij ons elke dag schenkt.

Wat een zegen!


 

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב