Parasja Mishpatiem met Tony Jurg
09/02/2024

Parasja Mishpatiem met Tony Jurg

Parasja Mishpatiem, ‘voorschriften’

Te lezen: Exod. 21:1-24:18 / Jer.34:8 -19; 33:25 – 26 / Lukas 4:1-21

En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond:

De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden  om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.

Lukas 4:17-19

Deze parasja vormt een logisch vervolg op de voorgaande, waarin we hebben gelezen dat het volk aan de voet van de Sinai de tien woorden mocht ontvangen. Die tien woorden vormen als het een soort grondwet, die nog een verdere uitwerking nodig heeft. Deze parasja bevat ruim 50 voorschriften die Mozes gaat doorgeven aan de nieuw aangestelde leiders en rechters van het volk.

Net als de tien woorden, begint ook dit gedeelte met een verwijzing naar slavernij. De Eeuwige had zijn volk met sterke hand uit het slavenhuis van Egypte geleid om Hem tot een God te zijn. En evenzo geeft parasja Misjpatiem aan eenieder die tot slaaf was vervallen ook het perspectief van uitleiding. Zes jaar zou een slaaf zijn of haar meester moeten dienen, om in het zevende jaar, het shabbatsjaar, vrijlating te ontvangen.

In deze studie zullen we met name ingaan op dat aspect van slavernij, en op vrijlating uit slavernij. Ons moderne vooroordeel ten aanzien van de term ‘slaaf’ maakt het soms lastig met een open blik naar de voorschriften in deze parasja te kijken. Maar als we daartoe in staat zijn, zullen we juist ontdekken hoe humaan en perspectiefvol deze instructies zijn.

In het Bijbelse systeem ontvingen slaven elk shabbatsjaar vrijlating. Maar na een volheid van zeven shabbatsjaren werd er ook een jubeljaar uitgeroepen. Het was een moment van volledig herstel, wanneer al wat verloren was weer wordt terugverkregen. Jeshua predikte over dat moment, waar we deels nog op wachten. Zou deze parasja daar ook iets over te zeggen hebben?

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב