Parasja Lech Lecha met Arnold Visscher
27/10/2023

Parasja Lech Lecha met Arnold Visscher

פָּרָשָׁה , parasja;      לֶךְ-לְךָ  Lech Lecha

Lezingen:

Thora Genesis 12:1-17-27
Haftara Jesaja 40:27-41:16
Tweede testament Romeinen 4:1-25

Introductietekst:
Bereshiet/Genesis 12:1:

„Dan zegt de Ene tot Abram: ga, jij, (Lech-Lecha לֶךְ-לְךָ - ga voor jezelf) ga weg uit je land, uit je geboortetent en uit het huis van je vader naar het land, dat Ik je zal doen zien“.

In antwoord op de oproep van de Eeuwige gaan Abraham en Sara op weg naar een nieuw land en een nieuw soort geloof; die reis wordt bepalend voor de hele joodse geschiedenis die daarop volgt. We zijn hiermee ook aangekomen in het keerpunt van het boek Genesis. De vier verhalen die hieraan vooraf gaan, gingen veelal over het ontwijken en afschuiven van verantwoordelijkheid. Anders dan Adam aanvaardt Abraham persoonlijke verantwoordelijkheid; hij neemt het woord van de Ene in acht en geeft gehoor aan goddelijke oproep om zijn land te verlaten en op reis te gaan. Abraham is een nieuw type mens, iemand wiens leven een antwoord is op de roepstem van de Ene. Tot nu toe hebben we, met uitzondering van Noach, mensen ontmoet die Zijn geboden zagen als dwang, waarvan zij zich probeerden te bevrijden. Abraham is anders. Voor hem is het gebod het leven zelf. De Ene spreekt; Abraham luistert en handelt, enerzijds zonder verzet, anderzijds met trots. Hij leeft in de bewuste aanwezigheid van de goddelijke wil. Met Abraham ziet min of meer een nieuw geloof het licht; het verantwoordelijkheidsgeloof. Hierin ontmoeten het goddelijke gebod en het menselijk handelen elkaar, gestoeld op de principes van recht en gerechtigheid van de Ene, de Eeuwige, de schepper van hemel en aarde. Daarmee komen we uit bij de diepe betekenis van lech lecha: Ga, op reis, naar je diepste zelf. Verlaat alle invloeden van buitenaf, kom tot je bestemming. De Hebreeënbrief zegt ons dat hij het nooit als thuis beschouwde totdat het Koninkrijk er is gevestigd en er een stad zal zijn wiens bouwer en maker de Ene zelf is. Hij wist dat zijn eerste stap hem niet alleen naar het beloofde land zou leiden, maar  “Lech Lecha” naar het Koninkrijk!

Presentator: Arnold Visscher

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב