Parasja Korach met Tony Jurg
23/06/2023

Parasja Korach met Tony Jurg

Parasja Korach
We lezen:. Num. 16:1 – 18:32 / 1 Sam. 11:14–12:22 / Romeinen 8:18-30
“Heel de gemeenschap, allen zijn zij heilig, en de HEERE is in hun midden.”
Numeri 16:3 (gedeeltelijk, HSV)
In het begin van deze parasha lezen we over hoe Korach het bovenstaande uitspreekt ten overstaan van Mozes en Aaron. Hoe waar was deze uitspraak! Maar toch, onder een dekmantel van vroom klinkende woorden bleek zich een op macht en aanzien belust hart te bevinden. Korach, de man waar de parasha van deze sabbat naar is vernoemd, bleek een echte anti-held te zijn.
Voor Korach en die samen met hem in rebellie opstonden, liep het slecht af. Was het harde oordeel van de Eeuwige wel rechtvaardig? En hoe verhoudt zich dat met de genade en trouw van de Eeuwige? Dat zijn zomaar een paar van de vragen waar wij in deze studie mee aan de slag gaan.
Veel mensen, ook al hebben ze beperkte kennis van de Bijbel, kennen de geschiedenis van hoe de aarde Korach en zijn mede opstandelingen verzwolg. In deze studie zullen we zien dat daarmee de geschiedenis van Korach niet stopte. Integendeel, de ‘zonen van Korach’ blijken later juist belangrijke getuigen te zijn van de trouw en genade van de Eeuwige.
De geschiedenis van Korach daagt ons ook uit om ons eigen hart te onderzoeken. Hoe staan wij tegenover gezag? Wat is onze diepste motieven? En, geloven wij werkelijk in de trouw en genade van de Eeuwige?

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב