Parashat Vayikra met Robert Berns
24/03/2023

Parashat Vayikra met Robert Berns

Spreker:
Passage: Lev.1:1 – 5:36, Jesaja 43:21 – 44: 23

Inleiding Parashat Vayikra, Lev.1:1 – 5:36, Jesaja 43:21 – 44: 23, d.d. 24-03-2023
Waarom neemt de onderlinge verdeeldheid en polarisatie wereldwijd toe?
De Haftarah lezing vangt aan met het noemen van brand-, slacht-, spijs- en wierookoffers waarmee de Israëlieten hun Koning, de Heilige Israëls konden naderen. Echter hun hart was verre van Hem en gericht op het dienen van het maaksel van hun eigen ideeën en handen, hun verwoestende afgoden. Jesaja, Micha, Amos en Hosea moesten in hun tijd profeteren over het volk en zijn leiders dat, vanwege hun afgoderij, Assyrië de 10 Noordelijke stammen van Israël uiteen zou slaan. Jeremia, Habakuk en Zefania voorzeggen ca. 100 jaar later dat door hun afgoden het volk tot op het bot zou verdeeld raken. Babel zou daarop het gehele land, de stad Jeruzalem en de heilige woonstede Gods verwoesten en Juda verstrooien. Jeremia 51:20-24 noemt 9x wat de HEERE door Babel allemaal in stukken zal slaan, o.a. in de gezinnen. In de tijd van het einde zal eenzelfde verwoesting over alle volken komen omdat zij weigeren zich, van het maaksel van hun handen, hun stomme afgoden, te bekeren tot hun Formeerder, de HEERE hun Schepper. De profeten zoals Jesaja voorzien echter ook dat er een herstel zal zijn voor het overblijfsel van de volken en van Israël, nadat de HEERE, Babel de verwoester zal verwoesten. Het volk dat de HEERE voor Zich formeerde en verenigde, zal dankoffers voor Zijn Verlossing brengen, en zullen Zijn Naam en de werken van Zijn hand loven. Zij zullen zich niet meer buigen voor de stomme afgoden die zij door hun smeden, timmerlieden, steenhouwers en pottenbakkers lieten maken. Jakob zal niet langer weerspannig zijn tegen hun Formeerder en ongezeglijk blijven, Israël zal zich bekeren tot hun Schepper en Jeshurun zal zich van het bedrog gereinigd hebben en de HEERE in oprechtheid dienen en loven, 1 Petrus 2:8.

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב