Parashat Va’yigash
03/01/2020

Parashat Va’yigash

Passage: Genesis 44:18-47:27, Ezechiel 37:15-2, Lukas 6:12-16

We lezen: Tora: Genesis 44:18-47:27
Haftara: Ezechiel 37:15-28
Apostolische Geschriften: Luk. 6:12-16

Als Juda en Jozef weer een eenheid vormen, dan zal dat een grote zegen en welvaart voor de wereld zijn. Parasja Va’yigash leert ons dat de Eeuwige dat al vanaf het begin van de schepping zo heeft gewild. We lezen hoe Juda tot Jozef nadert. We zien de nadering van Jozef tot Juda. Het vraagt wel om stap te zetten, namelijk af te dalen naar Egypte, de dubbele engte. Daar, in het donker, moet het licht worden gebracht. Dat kan alleen als Juda en Jozef tot één worden. De profeet Ezechiël is daarover ook duidelijk. De twee houten die tot enen worden in het hand van de profeet. En tot één in hand van de ENE.  Nader tot God en Hij zal tot u naderen. Sterkt dan uw harten, want de komst van de Heer is genaderd.

Shalom!


Presentator: Anco van Moolenbroek

Handout

2020 parasja Vayigash-handout


Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב