Parashat Toledot met Robert Berns
17/11/2023

Parashat Toledot met Robert Berns

Inleiding op parashat Toledot Genesis 25:19-28:9, Haftarah Maleachi 1:1–3:4, Romeinen

Toledot, de wordingsgeschiedenissen van het nageslacht van Ezau en dat van Jakob. Uit de parallellen in beide tekstgedeelten valt op te maken waarom Jakob gezegend werd en Ezau de zegen miste. Ezau wordt ten voorbeeld gesteld aan de nakomelingen van Jakob en meer nadrukkelijk aan de priesters, de Levieten. Maleachi – Mijn boodschapper, Mijn gezondene ontvangt voor de priesters en het volk een ernstige vermaning. Gaandeweg blijken zij net zo onverschillig om te gaan met hun eerstgeboorterecht als Ezau. Dat recht was op hen gelegd in plaats van alle eerstgeboren zonen van de andere stammen. Gelijk de priesters zo ook het volk. De priesters en Levieten dienden om geldelijk gewin en oordeelden niet langer zonder aanzien van de persoon. Doordat de er minderwaardige offerdieren naar Gods huis gebracht werden, raakte de offerdienst in het slob. De tienden werden niet meer gebracht waardoor de tempeldienst verliep. De zegen van het verbond van Levi veranderde voor hen in een vloek. De priesters zijn van Godswege gezonden om het volk de gerechtigheid Gods bekend te maken. In plaats daarvan bevorderde zij goddeloosheid. Maar degene die zich bleven toewijden aan de HEERE, die zijn bij Hem bekend. Maleachi kondigt aan dat de HEERE een boodschapper in de kracht van Elia zou zenden voordat de Gezondene van de Vader, de Messias plotseling tot Zijn tempel zou komen. Hij wordt de Gezant van het Verbond genoemd om het hart van het volk tot dat van de Vader terug te brengen, zodat zij weer Zijn eigendom, Zijn kostbaar kleinood – cegullah zullen zijn, in wie Hij een behagen heeft. Daarom keer terug tot de HEERE want Hij wil tot Zijn volk terugkeren. Robert Berns, 18-11-2023

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב