Parashat Sjemini
09/04/2021

Parashat Sjemini

Wanneer we het woord des Heere verwaarlozen dan is er geen goed begrip meer van waarheid, dan worden onze gedachten niet langer gereinigd en geheiligd. We verliezen het vermogen om goed te onderscheiden en recht te doen aan wat de HEERE toekomt en onze naaste. Daarom schiet David tekort en falen de priesters en Levieten, die toch het volk en de koning hebben te onderwijzen. Zie het woord des HEERE hebben zij verworpen, wat voor een wijsheid hebben zij dan nog, Jeremia 8:9? Terwijl als wij Zijn woord dagelijks blijven onderzoeken, dat woord zelfs het hart van dwazen onderwijst en als een lamp doorzoekt,  reinigt en heiligt, van zondigen afhoudt. Het zal niet ledig tot de HEERE terugkeren, maar doen waartoe Hij het gezonden heeft, Jesaja 55.

De parashat en haftarah lezingen van deze sabbat geven voorbeelden wat er gebeurd wanneer we daarin nalatig zijn of zelfs bewust aan de voorschriften van de HEERE toevoegen of daarvan afdoen. Wanneer we Zijn Woord ter zijde schuiven dan stellen we ons open voor onreine leugen-, dwaal, wargeesten. Dan gaan we met ijver en de beste religieuze motieven onreine geesten dienen. Goede intenties werken goed uit en zullen Hem behagen zolang we de door Hem gegeven grenzen blijven respecteren. Wanneer we in eigendunkelijke godsdienstigheid vervallen dan roepen wij vroeg of laat Zijn oordelen daarover af. Wee het volk, de religieuze, politieke en academische leiders, wanneer zij kinderen de waarheid van Gods Woord onthouden en leringen van boze geesten voorhouden, 1 Timotheus 4:1. Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis van Gods Woord. Hosea 4:6. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.

Shalom!

Presentator: Robert Berns

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב