Parashat Pinchas met Robert Berns 8-7-2023
07/07/2023

Parashat Pinchas met Robert Berns 8-7-2023

Met een ijver voor Gods huis waken over je wandel.
Parashat Pinchas te lezen: Num. 25:10 – 29:40,
1 Kon.18:46 – 19:21, Jeremia 1:1–2, 1 Cor.10:1 – 13.
JaHWeH, is de Heilige Israels, vanwege Zijn heiligheid ijverde Hij in de diverse perioden voor Zijn heilig volk. Jesjoea ijverde voor Gods huis om een heilig priesterschap uit alle volken te scheppen. Daarom de waarschuwing aan Zijn huisgenoten onder de stammen van Jakob en de gelovigen onder al de volken: Wacht u voor de afgoden, de leringen van boze geesten, 1 Kor.10:19. Met een ijver Gods reinigde Jesjoea de tempel, zowel aan het begin als aan het einde van Zijn aardse bediening tot op heden. Zijn discipelen herinnerden zich, dat er geschreven is: De ijver voor uw huis zal Mij verteren. Er zijn ideeën en mensen in Gods huis, de gemeente binnengedrongen, die de grondslagen van het mensbeeld en het huwelijk tussen één man en één vrouw vernielen en daarmee een gezond Godsbeeld. De leer van Bileam waart in ons midden rond. Leringen van boze geesten dringen zich hand over hand op. Zijn we ijverig, weerbaar en waakzaam om de strijd tot de poorten terug te dringen en hen te weerstaan? JaHWeH legde een woord in de mond van Bileam en zeide: Keer tot Balak terug en spreek aldus. Uit Numeri 23:3, 11-12, 15 - 17 is het duidelijk dat JaHWeh hem de woorden geeft. Uit Numeri 22:23 blijkt dat de Malach van JaHWEH, de Gezondene van de HEERE, Bileam de woorden in de mond legde. In de verzen 22 – 35 wordt de Malach van JaHWeH 10 keer zo genoemd. Deze Malach noemt de apostel Johannes de Gezondene van de Vader, Jesjoea. Hij is het die de Naam van de Vader bekend gemaakt heeft, Hij draagt die naam zelf.

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב