Parashat MISJPATIEM
12/02/2021

Parashat MISJPATIEM

Luister hieronder naar de uitzending:


Betekenissen: פָּרָשָׁה ; Misjpatiem מִּשְׁפָּטִים rechtsregels (Nv) bepalingen (Hsv) – verordeningen (Nbg) –  (de andere) wetten (HB)-

Lezingen:
Thora (Exodus 21:1 24:18)
Haftara Jeremia 34:8-22 33:25-26)
Tweede Testament Mattheus 17:1-11

Introductietekst Ex. 21:1 “Dit zijn de bepalingen die u hun moet voorhouden.”

In het Leerhuis staan we stil bij de parasja “Misjpatiem, Dit zijn de bepalingen”. We zien deze woorden terug in Exodus 21:1. Nadat we in Exodus 20 gelezen hebben dat de Tien Woorden door Jahweh aan Mozes op de 2 stenen tafelen zijn gegeven, waarin de hoofdonderwijzing van de Thora is vervat. Zoals we in Nederland een grondwet hebben zo is de Thora dit voor het Joodse volk. Gelijk kunnen we hier de gedachte bij plaatsen welke betekenis heeft de Thora voor ons als christenen.

Bijzonder is het natuurlijk dat het bij de Thora niet alleen gaat om de regels en betrekkingen in het normale leven, maar dat het bovenal gaat om de relatie tussen de mens en de Eeuwige. Het Hebreeuwse woord voor ‘recht’ mishpat, staat voor de betekenis die loopt vanaf wat gebruikelijk tot aan wat wettelijk verplicht is. Het duidt een hele reeks begrippen aan. De basis is; dat iets vast staat, waar je zeker van kunt zijn. Uiteraard vinden we het woord in de Thora. In Deuteronomium gebruikt Mozes het regelmatig om aan te geven wat  goed en recht is. En benadrukt dat dit niet zomaar voorschriften zijn, geen van de wereldrijken van die dagen kende zulke wetten.

Er staat “welk volk, hoe groot ook, heeft wetten en een mishpat zo rechtvaardig als het onderricht dat Ik u nu geef?” (Deut. 4:8). Kijken we nu naar het Koninkrijk van de Heer dan leert Jesaja 33 vers 22 ons dat  ‘de HEERE onze Rechter, onze Wetgever en onze Koning is. Hij zal ons behouden.’ Wereldse regeringen en machthebbers zijn geneigd hun macht te misbruiken. De Ene misbruikt Zijn macht niet, en Hij wil de mensheid uitsluitend tot zegen zijn. Wat mogen we dankbaar zijn dat we deze Koning mogen dienen!

Luister je weer mee?

Uitzendingen: Elke vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 02:00, 10.00 uur en 19.00 uur, zondag 02:00 uur en 09.00 uur en maandag 02:00 uur).

מתפלל לשלום ישראל Shalom,

Presentator: Arnold Visscher

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב