Parasha Miketz met Robert Berns 16-12-2023
15/12/2023

Parasha Miketz met Robert Berns 16-12-2023

Parashat Miketz Genesis 41:1-44:1 en 1 Koningen 3:15 – 4:1 en Mattheus 8:8 – 10.

Jozef – laat hem toevoegen, toenemen van het Hebreeuwse werkwoord JaSaF. Rachel gaf hem bij zijn geboorte deze naam. Genesis 30:24 zeggende: Moge de HERE mij er nog een andere zoon bijvoegen. In Psalm 81:5 staat Jehozef met toevoeging van de letter Hé. Dat de HEERE zal toevoegen en doen verzamelen. Jozef bracht zijn broeders, de 70 zielen van Jakob bijéén. God voorzag in het koren tijdens de langdurige hongersnood. Door Jozef wijs beleid vergaderde hij het volk van Egypte en de volken. De rijkdommen van Egypte en de volkeren vielen aan Farao toe. Psalm 81 is geschreven door Asaf – degene die verzamelt, bijeen brengen met een specifiek doel. Het werkwoord Asaf betekent ontvangen, wegnemen, verwijderen. De wijsheid van Jozef viel de Farao op en hij erkende dat de wijsheid van boven door Gods Geest gegeven was. Hoe was Jozef zo wijs geworden? Hij was in weinig getrouw gebleken en kon over meer gesteld worden omdat hij leerde gehoorzaam Zijn Leidsman te volgen. Jozef getuigt tegenover zijn broers in Genesis 42:18 Doet dit, opdat gij in leven blijft; ik vrees God. De meest wijze onder de mensen en koningen, Salomo schreef in Spreuken 9:10 De vreze des HEREN is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand. 9 geef aan de wijze, en hij zal nog wijzer worden, onderwijs de rechtvaardige, en hij zal aan inzicht winnen. Jozef groeide in volwassenheid en het dragen van bestuurlijke verantwoordelijkheden. De HEERE was hem genegen en genadig, en kon hem veel toevertrouwen. Robert Berns, 16-12-2023

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב