Parashat Jom Teroea?
18/09/2020

Parashat Jom Teroea?

Het is ook de dag waarop de bruidegom komt onder bazuingeschal. De koning wordt gekroond op de dag van zijn bruiloft lezen we in Hooglied 3:10-11. Waarom? Omdat de bruid, de kroon is op het hoofd van de man, de koning, Spreuken 12:4. Bovendien werd op de bazuin geblazen vanwege de vijanden, degene die zijn koningschap niet willen aanvaarden. Degene die hun eigen weg willen gaan in hun eigen koninkrijkjes zullen geoordeeld worden. De bazuin werd geblazen om de zondaars te waarschuwen voor Gods oordelen, voordat het vonnis na de 10de dag onherroepelijk werd. De 10de dag is de dag van de verzoeningen, Jom Hakippoerim waarop elke ziel die zich niet verootmoedigde werd uitgestoten van Gods volk.

De komende periode van 10 dagen zullen voor velen een tijd van vasten en gebed zijn, om ons voor Zijn aangezicht te verootmoedigen, vanwege onze persoonlijke zonden en die van ons volk.
Zoekt ootmoed, zoekt gerechtigheid opdat Hij in Zijn toornen nog aan ontfermen zal blijven gedenken en in barmhartigheid ons volk en land nog genadig zal zijn.

Shalom!

Presentator: Robert Berns

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב