Parashat Eikev
23/08/2019

Parashat Eikev

Spreker:
Passage: Deuteronomium 7:12 – 11:25

Eikev – geeft een oorzakelijk verband aan. Als je aan een bepaalde voorwaarde voldoet, zoals hier het voldoen aan Zijn inzettingen, dan is het gevolg dat de zegeningen van het verbond naar je toekomen. Zijn inzettingen zijn niet zwaar. Zijn juk is zacht en Zijn last is licht. Temeer omdat Hij zachtmoedig en nederig van hart is. Daarom wil Hij Zijn kinderen nederigheid leren opdat Hij ons ook kan belonen.

Ootmoed gaat echter vooraf aan eer. Hij zal de ootmoedigen troosten. Jesaja 49: 13 Jubelt, gij hemelen, en juich, gij aarde, breekt uit in gejubel, gij bergen, want de Here heeft zijn volk getroost en Zich over zijn ootmoedigen ontfermd. 14 Maar Sion zegt: De Here heeft mij verlaten en de Here heeft mij vergeten.

Jesaja 51: 3 Want de Here troost Sion, Hij troost al haar puinhopen; Hij maakt haar woestijn als Eden en haar wildernis als de hof des Heren; blijdschap en vreugde zullen er gevonden worden, loflied en geklank van gezang.4 Luistert naar Mij, mijn volk, en mijn natie, neig uw oor tot Mij. Want torah - een wet zal van Mij uitgaan en mijn recht zal Ik stellen tot een licht der volken.

Wanneer we naar de torah luisteren luisteren we naar Hem Die de levende torah is. De torah die van Tzion uit zal gaan. Dat betekent niet dat de torah van Juda uitgaat, maar van de HEERE Zelf, van Hem waarvan gesteld wordt dat Hij de Torah is. Tzion , is de stad van David, en uiteraard wel de plaats die de HEERE verkoos en nog nog steeds verkiest om daar woning te maken.

De plaats die Hij vanwege Zijn heiligheid en Naijver noodgedwongen moest verlaten opdat Hij niet in Zijn brandende toorn Zijn eigen volk en Zijn eeuwig verbond zou verwerpen. Zijn volk heeft Hem de levende torah niet geacht en vooralsnog afgewezen, maar Hij zal hun zoals bij Saul de schellen van de ogen afnemen. Dan zullen zij een vurig hartsverlangen hebben dat Hij naar Tzion terug zal keren.

Hijzelf zal na de gerichten over alle volken Zijn Geest over hen uitstorten en de harten besnijden en hen vrijwillig liefhebben. Hij zal opnieuw woning onder ons maken, Immanuël, wanneer Hij de Wetteloze onder onze voeten vertreden heeft en tot een voetbank voor Zijn voeten gemaakt heeft. Eikev – Jakov is afgeleid van “aqab”bij de hiel grijpen, tegenhouden, een voetdruk achterlaten.  (foto van de “voetstap” bij Gilgal en rond het altaar van Jozua op de Ebal)

Presentator,

Uitzendingen: Vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 10.00 uur en 19.00 uur, en zondag 19.00 uur).

– – – – –

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב