Parashat BESJALACH (WANNEER HIJ ZOND)
29/01/2021

Parashat BESJALACH (WANNEER HIJ ZOND)

Toen liet farao het volk gaan. Onder de hand van de Almachtige werd de Farao vernederd, omdat deze wereldleider weigerde Gods opdracht te gehoorzamen: “Laat Mijn volk gaan, om Mij te dienen”. Farao meende over dood en leven van de Israëlieten te kunnen beschikken. Zo ook de koning van Kanaän ten tijde van de profetes Debora. Zij richtte de stammen van Israël en riep Barak op om de strijd aan te gaan.

We lopen in deze studie het lied van Debora en Barak door om te ontdekken dat de strijd van toen parallellen heeft met de geestelijke strijd in onze tijd. Een strijd die in iedere generatie gestreden lijkt te moeten worden. Zo ook de Amalekiet Haman die echter door het Pur, de ommekeer van het lot, door de hand van Esther en Mordechai vernederd wordt. En velen uit de volken werden toen Joden omdat zij onderkenden dat de HEERE hun God is, Esther 8:17-9:3.

Dit patroon blijft zich in de heilsgeschiedenis herhalen en zal in het eind van de tijden opnieuw plaatsvinden, zo blijkt uit Jeremia 50: 33 Zo zegt de HERE der heerscharen: Verdrukt worden de Israëlieten en de Judeeërs, en allen die hen gevankelijk hebben weggevoerd, houden hen vast, zij weigeren hen te laten gaan; 34 hun Verlosser is sterk, HERE der heerscharen is zijn naam; voorzeker zal Hij hun twistzaak beslechten ten einde aan de aarde rust te brengen. In de hoofdstukken 46-49 profeteert Jeremia over de vernedering van de volken: van Egypte, de Filistijnen, Moab, Ammon, Edom, de Arabieren en Iran, het Bijbelse Elam. In de vernedering zullen alle volken moeten erkennen: “en zij zullen weten dat Ik, de HEERE, Adonai ben”.

Deze uitdrukking komen we ruim 140 maal tegen waarvan 70 maal in het boek Ezechiël. Daarnaast vinden we nog 10 maal de uitdrukking “en zij zullen weten dat Ik Elohim ben”. Dat geldt ook voor Zijn verbondsvolk.  Ezech. 20:19-20 Ik ben de HEERE, uw God, wandelt in Mijn inzettingen, en onderhoudt Mijn rechten, en doet dezelve. En heiligt Mijn sabbatten, en zij zullen tot een teken zijn tussen Mij en tussen u, opdat gij weet, dat Ik, de HEERE, uw God benAllen die zijn sabbatten en de vastgestelde hoogtij dagen onderhouden, zullen zich daarnaar voegend, Hem beter leren kennen en weten dat Hij de Almachtige is, zie Jesaja 56.

Luister je weer mee?

Uitzendingen: Elke vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 02:00, 10.00 uur en 19.00 uur, zondag 02:00 uur en 09.00 uur en maandag 02:00 uur).

Sabbat Shalom,


Presentator: Robert Berns

Klik hieronder om naar de uitzending te gaan:


Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב