Parasha Wajeesjev & Shabbat Chanukah met Tony Jurg
08/12/2023

Parasha Wajeesjev & Shabbat Chanukah met Tony Jurg

Parasha Wajeesjev / Shabbat Chanukah (9 dec 2023)

Te lezen: Gen. 37:1-40:23 / Amos 2:6–3:8 / Joh 10: 22-39.

Maar de HEERE was met Jozef en bewees hem Zijn goedertierenheid; Hij gaf hem genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis. En het hoofd van de gevangenis gaf al de gevangenen die in de gevangenis waren, in de hand van Jozef; al het werk dat men daar deed, deed hij. Het hoofd van de gevangenis zag naar geen enkel ding meer om van wat in zijn hand was, omdat de HEERE met hem was. Alles wat hij deed, liet de HEERE voorspoedig verlopen.

Gen. 39:21-23 (Herziene Statenvertaling)

Deze sabbat behandelen we het eerste deel van de geschiedenis van Jozef. We worden daarin deelgenoot van zijn reis van Jacobs geliefde zoon tot slaaf. We weten echter ook dat deze reis uiteindelijk zal leiden tot een invloedrijke positie in Egypte. In deze parasja zien we hoe God werkt in de levens van mensen om hun karakter te vormen, zelfs wanneer zij zich in schijnbaar uitzichtloze situaties bevinden.

Die uitzichtloosheid herkennen we aan het einde van de parasja in Jozefs situatie: hij zit in de gevangenis en de schenker, die zijn vrijheid aan Jozef te danken had, bleek hem te zijn vergeten. En toch, in die plaats van duisternis blijkt de Eeuwige zelf aanwezig te zijn om Jozef Zijn goedertierenheid te tonen. En daarin kan de geschiedenis van Jozef ons ook aanmoedigen om de Eeuwige vast te blijven houden, juist in onze moeilijkste perioden.

Deze week wordt het Chanoeka-feest gevierd, dat ook staat voor de overwinning van het licht over de duisternis. Jeshua zei over zichzelf dat hij het licht van de wereld is en dat wie Hem volgt nooit meer in het duister hoeft te wandelen, maar het licht van het leven zal hebben. We leven tegenwoordig in een wereld die in diepe duisternis wandelt. Maar aan ons is de keuze gegeven of wij dat licht van Jeshua willen toelaten in ons leven om Zijn licht door ons heen te laten schijnen en ons opnieuw aan Hem toe te wijden.

Ik wens u Shabbat shalom en Chaq Semeach.

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב