Parasha Waëra met Jan Willem van den Bosch
12/01/2024

Parasha Waëra met Jan Willem van den Bosch

Waëra

De lezingen van parshat Waëra zijn: Exodus 6:2 – 9:35 en Ezechiël 28:25 – 29:21. In de uitleg van deze parshah zal gefocust worden op de derde aliyah; dit is Exodus 6:29 – 7:7. We zien dat Mozes zijn roeping als profeet ontvangt, maar tegenwerpt dat hij onbesneden is van lippen. Dit is een typerende reactie voor profeten, die geroepen worden. We leren echter ook dat God hem de woorden in de mond gaat leggen. Verder ontdekken we dat God zijn volk als een geoefend leger wil uitleiden uit Egypte door middel van grote oordelen en tekenen. We leren hoe dit punt opnieuw vervuld gaat worden in de Eindtijd. Tenslotte zullen we zien dat Mozes drie woestijntijden beleefde in zijn leven en bekijken we wat we hiervan kunnen leren voor onze eigen pelgrimstocht door het leven.

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב