Parasha Sjelach met Arnold Visscher
16/06/2023

Parasha Sjelach met Arnold Visscher

 Numeri 13:1,2 Dan spreekt de Ene tot Mozes en zegt: (2) zend mannen voor je uit en laat die het land Kanaän verkennen, dat ik aan de zonen Israëls ga geven; één man, steeds één man voor de stam van zijn vaderen zult ge uitzenden, elk een aanvoerder onder hen!

We lezen
Numeri 13:1-15:41;
Haftara
Jozua 2:1-24
Hebreeën 3:7-4:11.

De parasja Sjelach Lecha beschrijft met name de geschiedenis van de twaalf verspieders die gestuurd zijn om het land Kanaän te onderzoeken. Na veertig dagen rondreizen, kwamen zij terug met heerlijke vruchten van het land. Echter, brachten tien van de twaalf een zeer negatief beeld weer over de (reuzen) bewoners van het land ‘die nooit verslagen kunnen worden’.

Ondanks dat Jozua en Kaleb hun vertrouwen uitspraken in de Eeuwige die dit land van melk en honing aan de kinderen Israel had toebedeeld, viel het volk voor de misleidende woorden de tien verspieders. De Ene vroeg Mozes opnieuw hoe lang Hij dit volk nog moest verdragen en wilde Israel verwoesten. Hij zou met Mozes een nieuwe, betere natie beginnen.

Mozes wierp tegen dat wanneer de inwoners van Kanaän dat zouden horen deze de Ene zouden bespotten. Hij zou, na Israel te hebben uitgeleid, niet in staat zijn om Zijn volk naar het beloofde land te brengen. Daarom zou Hij hun afslachten in de woestijn. Toen herhaalde Mozes dat Hij juist gekend was om Zijn geduld, goedheid en verdragende was misdaad en overtreding. Maar ook dat Hij drievoudig en viervoudig misdaad zou bezoeken. Mozes smeekte om het volk te vergeven. Toen vergaf de Ene, naar Mozes zijn bede. Hij zou Israel niet verwoesten. Maar zij die Zijn  heerlijkheid en wondertekenen hadden gezien en Hem desondanks al tien keer tartte en ongehoorzaam waren zouden, vanaf 20 jaar en ouder, het Land niet mogen binnentrekken zij zouden de 40 jaar in de woestijn niet overleven, uitgezonderd Jozua en Kaleb!

Bij deze geschiedenis staan we stil en bij deze hoofdpersonen. Waarbij we bedenken dat Jozua een voorafbeelding is van zijn latere naamgenoot, Yeshua de Messias.  Zoals Jozua het volk aanvoerde, in het beloofde land bracht en het land verdeelde onder de stammen van Israël, zo zal Yeshua, onze Aanvoerder, ons in het Beloofde Land in de hemel brengen en ons het hemelse erfgoed doen beërven.

Shabbat Shalom,

Arnold Visscher

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב