Parasha BeHar met Tony Jurg
24/05/2024

Parasha BeHar met Tony Jurg

Parasha BeHar

Te lezen: Lev. 25:1-26:2 / Jer. 32:6–27 / 1 Kor. 15:51-58

Inleidend vers:

Verder moet u voor uzelf zeven sabbatsjaren tellen, zeven keer zeven jaar, zodat de perioden van de zeven sabbatsjaren negenenveertig jaar voor u zijn. Dan moet u in de zevende maand, op de tiende dag van de maand, bazuingeschal laten klinken. Op de Verzoendag moet u de bazuin in heel uw land laten klinken. U moet het vijftigste jaar heiligen en vrijlating in het land uitroepen voor alle bewoners ervan. Het is jubeljaar voor u: ieder zal terugkeren naar zijn eigen bezit en ieder zal terugkeren naar zijn familie.

Lev. 25:8-10 (HSV)

In deze parasha lezen we gedetailleerde instructies over het sabbatsjaar en het jubeljaar. De Eeuwige gebiedt dat het land elke zeven jaar een jaar van volledige rust krijgt, zodat het zich kan herstellen en de Eeuwige Zijn zorg voor haar inwoners kan tonen. Na een periode van zeven sabbatsjaren volgt het jubeljaar, een jaar van bevrijding en herstel. In dit jaar keren verkochte landgoederen terug naar hun oorspronkelijke eigenaren en worden slaven vrijgelaten.

Zowel het sabbatsjaar als het jubeljaar herinneren ons eraan dat de aarde en al haar inwoners niet aan zichzelf of aan elkaar toebehoren, maar aan de Heer. In deze studie zullen we de betekenis hiervan verder verkennen, zowel in de context van de huidige tijd als in de toekomst. Het jubeljaar vormt zelfs een voorafschaduwing van het mysterie waarover Paulus sprak in 1 Korintiërs 15: de opstanding in het verheerlijkte lichaam.

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב