Over ziekten en genezing gesproken
25/11/2021

Over ziekten en genezing gesproken

Passage: Psalm 103

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Loflied op Gods genade

1 Een psalm van David.
Loof de HEERE, mijn ziel,
en al wat in mij is, Zijn heilige Naam.

2 Loof de HEERE, mijn ziel,
en vergeet niet een van Zijn weldaden.

3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft,
Die al uw ziekten geneest,

4 Die uw leven verlost van het verderf,
Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid,

5 Die uw mond Letterlijk: uw sieraad. verzadigt met het goede,
uw jeugd vernieuwt als die van een arend.

6 De HEERE doet rechtvaardige daden
en recht aan alle onderdrukten.

Over ziekten en genezing gesproken
De voorgaande keer hebben we met elkaar nagedacht over de Messias die al uw ongerechtigheid vergeeft. En vandaag willen we nadenken over het vervolg van dee tekst: Die al uw ziekten geneest.

En het is met alle voorzichtigheid dat ik over deze woorden met u na wil denken. Want hoeveel mensen zijn er niet die met het dilemma van ziekte in hun leven te maken hebben. Die ernstig ziek zijn en ziek zijn en niet genezen, soms zelfs tot de dood er op volgt. Is het Woord van God op dit punt dan niet waar? U mag best wel weten dat dit ook voor mij een dilemma vormt. In de afgelopen periode heb ik allerlei verklaringen er op nageslagen. Het Hebreeuws er op nageslagen of er in onze vertaling mogelijk sprake was van een interpretatie die er niet in werkelijkheid staat. Maar niets is het van dit alles. Sommigen verklaren dat wanneer je maar voldoende geloofd in je genezing dat God dat beloond met genezing. Met andere woorden: Wanneer je niet geneest is dat een gebrek aan geloof. Ik ben nadrukkelijk die mening niet toegedaan. En ik zou de mensen die deze denkrichting willen vragen wat zij dan met het vervolg van de tekst doen: Die uw leven verlost van het verderf. Is het dan ook zo dat wanneer we maar voldoende geloven dat we niet sterven? Nee toch zeker? Andere verklaarders zijn de mening teoegedaan dat we deze tekst geestelijk moeten verstaan: Dus worden met de ziekten de geestelijke ziekten bedoeld, onze zondern, die hij wegneemt. Maar ook dat is voor mij geen afdoende verklaring want we lezen:

Die al uw ongerechtigheid vergeeft,
Die al uw ziekten geneest,

Dus vergeving van ongerechtigheid en vergeving van zonden.

Omdat voorgaande verklaringen voor mij niet afdoende waren, geef ik u de volgende gedachte ter overweging mee. En ik wil met alle nadruk verklaren dat ik open sta voor correctie of aanvulling. Laat dat ook gerust weten en stuur een mailje naar cees@radioisrael.nl.

De HEERE is ook de Heelmeester (Ex 15:26). In samenhang met de vergeving van de ongerechtigheid geneest Hij ook “al uw ziekten”, zegt de tekst. De totale genezing van alle ziekten, zowel van het lichaam als van de ziel, zal in het vrederijk plaatsvinden, want dan zal Zijn volk Hem dienen (Ex 23:25). In de genezing van de verlamde door de Heer Jezus zien we dit uitgebeeld (Mt 9:2-7). Hij vergeeft de verlamde eerst zijn zonden om hem daarna lichamelijk te genezen. Zo zal het ook in de toekomst met het overblijfsel zijn (vgl. Op 22:2).

In de tijd waarin wij nu leven, kan er geen claim op totale genezing worden gelegd. Dat de gelovige door de striemen van de Heer Jezus gezond is geworden (1Pt 2:24), betreft de gezondheid van het geestelijke leven dat door de zonde aangetast en verwoest was. De striemen die hier worden bedoeld, zijn niet de geselslagen die Hem door de soldaten van Pilatus zijn toegediend, maar de striemen van het oordeel van God over de zonde. Striemen die Hem door mensen zijn toegediend, kunnen onmogelijk een gezond makend effect op mensen hebben.

De Heer Jezus heeft Gods oordeel op het kruis over de zonde ondergaan. De zonden van wie geloven zijn daardoor weggedaan. Het is een misvatting te veronderstellen dat daardoor ook de gevolgen van de zonde, zoals ziekte, zijn weggedaan. Het op Zich nemen van de zwakheden en het dragen van de ziekten verwijst niet naar het kruis, maar naar Zijn leven op aarde (Mt 8:16-17).

Mattheüs 8:16 Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren, bij Hem, en Hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord, en Hij genas allen die er slecht aan toe waren, opdat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen.

En verklaren kan ik het niet, maar ik geloof het met heel mijn hart.

Als dat geen zegen is.

https://www.youtube.com/watch?v=xEzKcr1S0kU

DELEN:
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב