Over schaamte gesproken
07/10/2021

Over schaamte gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


G’d is de Allerhoogste

1 De HEERE regeert, laat de aarde zich verheugen
en vele kustlanden zich verblijden.

2 Wolken en donkerheid zijn rondom Hem,
gerechtigheid en recht zijn het fundament van Zijn troon.

3 Vuur gaat voor Zijn aangezicht uit
en zet rondom Zijn tegenstanders in vlam.

4 Zijn bliksemflitsen verlichten de wereld,
de aarde ziet ze en beeft.

5 De bergen smelten als was
voor het aangezicht van de HEERE,
voor het aangezicht van de Heere van heel de aarde.

6 De hemel verkondigt Zijn gerechtigheid
en alle volken zien Zijn heerlijkheid.

7 Beschaamd moeten zijn allen die beelden dienen
en zich op de afgoden beroemen.
Buig u voor Hem neer, alle Goden.

Over schaamte gesproken
De voorgaande aflevering van dit programma stonden we stil bij het laatst gelezen vers:

Beschaamd moeten zijn allen die beelden dienen
en zich op de afgoden beroemen.
Buig u voor Hem neer, alle Goden.

En ik wil hier nog een keer bij stilstaan vanmorgen. Beschaamd moeten zijn allen die denkbeelden dienen zeg ik dan vanmorgen er maar bij. Denkbeelden die niet gericht zijn op Hem, de Eeuwige zegt het vervolg van de tekst.
En in mijn voorbereiding op vanmorgen las ik het volgende commentaar hier op:
Hier wordt bevestigd over de aanbidders van afgoden, dat zij beschaamd zullen uitkomen die op beelden en denkbeelden hun vertrouwen stellen in iets anders dan de ware God, de Eeuwige.

Ons, jouw, uw en mijn leven dient dus gericht te zijn op Jezus, Jeshua, de Eeuwige en Hem en Hem alleen. En niets en niemand anders:

De Eeuwige zegt:
U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig (of anders vertaald: jaloers) God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten.

Beschaamd moeten ze zijn zegt de tekst. Het Hebreeuwse woord voor ‘schamen’ dat hier gebruikt wordt is ‘bosh’. Het wordt voor het eerst gebruikt in Genesis 2 vers 25;

En zij waren beiden naakt, Adam (DE Hebreeuwse tekst zegt ‘de mens’) en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet.

En weet u, nadat zij van de boom van kennis van goed en kwaad hadden gegeten, en als de Heere God wilden zijn, kennende het goed en het kwaad, dat zij er achter kwamen dat zij er naakt opstonden.

En zo is het nog steeds. Wanneer we andere goden, andere denkbeelden, dan de God van hemel en aarde, najagen of mogelijk onszelf een god wanen, zullen we er achter komen dat we naakt achter blijven.

Het Hebreeuwse woord voor schamen houdt ook verband met ‘teleurstellen’. Inderdaad, om het zacht te zeggen waren Adam en Eva teleurgesteld in het effect van het eten van de vrucht van de boom. Ze waren diep en diep bedrogen door de grote bedrieger van deze wereld die dingen veel mooier voordoet dan ze in werkelijkheid zijn.

En weet u, tegen deze schaamte is geen oplossing opgewassen. Ook het gewas niet. Deze schaamte kunnen we niet bedekken met een vijgeboomblad.

Maar daar heeft Adonai een oplossing voor gevonden. Bloed moet er vloeien. Het bloed dat reinigt van alle schaamte. Daar spreekt Genesis 3 van, daar spreekt het lijden en sterven van Jezus van in de evangelien en daar spreekt Openbaring van in het bloed van het lam. Kortom, daar spreekt de bijbel van de eerste tot en met de laatste bladzijde van. Met andere woorden, daar spreekt God in Zijn hele Woord van.

Wat zijn we ongelooflijk bevoorrecht wanneer we tot de ontdekking gekomen zijn dat we ons niet meer hoeven te schamen, ons niet meer achter de bosjes van onze eigen gerechtigheid en oplossingen hoeven te verstoppen wanneer God ons roept met de woorden uit Genesis 3: Mens, waar ben je?

Als dat geen zegen is.

https://www.youtube.com/watch?v=d-3BJrG79IA

 

Delen
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב