Over het vertellen van verhalen gesproken
23/06/2021

Over het vertellen van verhalen gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


De HEERE is Koning

De HEERE regeert, Hij is met majesteit bekleed,
de HEERE is bekleed en heeft Zichzelf omgord met macht.
Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen;

2vast staat Uw troon, van oudsher,
U bent van eeuwigheid.

3De rivieren verheffen, HEERE,
de rivieren verheffen hun stem,
de rivieren verheffen hun gebruis.

4De HEERE in de hoogte is machtiger
dan het bruisen van machtige wateren,
de machtige golven van de zee.

5Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar;
de heiligheid is een sieraad voor Uw huis, HEERE,
tot in lengte van dagen.

Over het vertellen van verhalen gesproken
We zijn al weer bij het laatste vers van deze indrukwekkende Psalm, maar zoals we gezien hebben ook profetische Psalm.

Ik lees het vers nog een keer aan je voor:

Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar;
de heiligheid is een sieraad voor Uw huis, HEERE,
tot in lengte van dagen.

Het lijkt een heel ander thema dan de voorgaande verzen: 'de getuigenissen van God', die 'zeer betrouwbaar, zeer vast' zijn.

Dan komt er ineens een huis in beeld. Dus in deze Psalm niet alleen een troon (vers 2), maar ook een huis. Deze God zweeft niet ergens, maar heeft een huis met een sieraad: de heiligheid. Niet maar tijdelijk, maar: 'tot in lengte van dagen'. 'Van toen af' (vers 2), 'tot in lengte van dagen' (vers 5) als een perspectief in de tijd. De golven gaan voorbij, maar het koningschap van de Eeuwige gaat van toen af tot in lengte van dagen mee.

Het huis van God staat daar ongedeerd, eigenlijk als een soort schilderij. Op allerlei manieren kan worden uitgebeeld wat het betekent als de mens weer thuiskomt. Zo roept dit vers het beeld op van een huis van God boven of misschien wel te midden van al die golven.

Men zou deze Psalm 93 als thema mee kunnen geven: in de wereld staat een huis. Dit is wat wij mogen geloven, dat huis doorstaat de tijd en door die glans trotseert Uw huis de tijd.

Niemand zal het huis van de Eeuwige kunnen vernietigen, misschien wel afbreken. En toch: opnieuw zal God Zijn woning maken te midden van de overlevenden. Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar, o Heere.

Stromen, golven enz. verheffen hun stem. Wat zeggen ze? Ik zou het niet weten. Hebben ze een verhaal, een boodschap? Een hoop lawaai! Daarmee komen ze tot hun climax. Zo is het ook met de volkeren. En tegenover die stem, dat lawaai, stelt God Zijn woord. Zo heeft Israël ook in de woestijn gelopen met de ark der getuigenis, waarin de tafels waren opgeborgen. Met die getuigenis hebben ze gelopen niet alleen door de woestijn, maar door de eeuwen heen. Zeer bestendig, zeer trouw.

Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde voorbijgaat, zal er niet een jota of een tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. (Mattheüs 5:18)

Zo kan een vloed alles wegspoelen, God zegt: Ik heb nog een boekrol, waarin Ik getuig van Mijn plan ten behoeve van Zijn mensen, het leven en de hoop die in Hem is.
God heeft een pact tegen de wanhoop. Het raadsel van het kwaad spoelt soms als golven over deze wereld. Jezus is blijven getuigen.

En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. (Openbaring 12:10,11)

Wij mogen met God mee getuigen, geloven en hopen. 'Vol verwachting blijf ik hopen, geloven en uiteindelijk wint het geloof van God'. Dat is de grond van ons bestaan: het geloof van God! Niet zozeer hoe groot ons geloof is.

Een interessante vraag in dit verband is: als nu niemand zou geloven, zou God er dan mee ophouden? Hij gaat de 2e mijl, zelfs de laatste! Dan creëert het evangelie zijn eigen geloof, dwars tegen de golven in.

Handelingen 15:21: Want Mozes heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt elke sabbat in de synagogen voorgelezen.

Omdat Mozes, als symbool voor de TORAH, in elke stad mensen heeft, die hem voorlezen gaat de aarde niet verloren.

Daarin ligt de toekomst geborgen, de TORAH heeft een dragende kracht als het licht en het zout, dat het bederf tegenhoudt. In de beruchte Kristallnacht in Duitsland werden alle synagogen verbrand. In een plaats werden 2 TORAH-rollen gered door Mendel Banker. Dat hele rijk gaat voorbij, maar die TORAH-rollen gaan door.

De kracht van God mogen we nooit onderschatten. De Schriftlezing in de eredienst is het belangrijkste, de preek is een soort toegift. Als illustratie van de kracht van het voorlezen het verhaal van een leraar en een student.

Ziek van schuld en boete na het vermoorden van zijn hospita vraagt iemand hem of hij hem iets mag voorlezen. Leest hem het verhaal van de opwekking van Lazarus voor. Dit verhaal wordt de ommekeer in het leven van de student, als hij daaruit tot de ontdekking komt dat Jezus hem roept. Jeshua roept hem uit de dood vandaan.

Zo ontdekt Elie Wiesel in Warschau na de oorlog nog een synagoge in een grot onder de grond met 12 mensen. Het was op de gedenkdag van de verwoesting van de tempel, waarbij volgens de traditie de banken waren omgekeerd, de lichten uitgedaan en Klaagliederen werden gezongen.

De getuigenissen van God zijn betrouwbaar, God heeft nog een huis waar het Woord wordt voorgelezen. Het laatste woord is aan dat huis van Hem, dat zal staan: vast en zeker, een altijd veilig huis.

Zo vertelt een vervolgverhaal iets van het karakter van God. Er komt nooit een einde aan.

Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar;
de heiligheid is een sieraad voor Uw huis, HEERE,
tot in lengte van dagen.

Als dat geen zegen is.

Er is zoveel vreugde in bij U thuis
Wanneer we allemaal zingen
Over wat is, over wat zal zijn
En over alles wat U doet

We hebben betere dagen gekend
Maar toch zullen we niet opgeven
Voor de vreugde die ons is voorbereid
Die gaat komen, ja, vreugde zal komen

Doe je handen omhoog
Voor Yeshua vieren wij
We zullen uw goedheid zien in de hemel
Maar ook in het land van de levenden

We heffen onze stem naar de hemelen
En vullen die met onze liederen
We vieren samen als familie
Wanneer we weer bij u thuiskomen

De hele schepping roept het uit naar U
Gezegend bent U die komen zal, Maranatha

Of het nu een jaar duurt of honderd jaren
We zullen op U wachten vol verwachting
Hij die opgestegen is, maar ook weer neer zal dalen
En dan zal het grote feest beginnen

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב