Over het verbond gesproken (1)
14/04/2022

Over het verbond gesproken (1)

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 105

1 Loof de HEERE, roep Zijn Naam aan,
maak Zijn daden bekend onder de volken.

2 Zing voor Hem, zing psalmen voor Hem,
spreek aandachtig van al Zijn wonderen.

3 Beroem u in Zijn heilige Naam,
laat het hart van wie de HEERE zoeken, zich verblijden.

4 Vraag naar de HEERE en Zijn kracht,
zoek Zijn aangezicht voortdurend.

5 Denk aan Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft,
aan Zijn tekenen en de oordelen van Zijn mond,

6 nakomelingen van Abraham, Zijn dienaar,
kinderen van Jakob, Zijn uitverkorenen.

7 Hij is de HEERE, onze God,
Zijn oordelen gaan over heel de aarde.

8 Hij denkt aan Zijn verbond voor eeuwig,
aan de belofte die Hij gedaan heeft,105:8 de belofte … heeft - Letterlijk: het woord dat Hij geboden heeft.
tot in duizend generaties,

9 aan het verbond dat Hij met Abraham gesloten heeft,
en Zijn eed aan Izak.

10 Voor Jakob heeft Hij het vastgesteld als een verordening,
voor Israël als een eeuwig verbond,

11 door te zeggen: Ik zal u het land Kanaän geven,
het gebied dat uw erfelijk bezit is.

Over het verbond gesproken (1)

De schrijver van de Psalm, David wijst op “de HEERE” als “onze God”. Sterker nog, de HEERE/JHWH is de God van Zijn volk. Om het volledig te zeggen: Hij is de God van Israel. Toen, duizende jaren geleden en ook nu. Ook in de dagen waarin wij leven. Het is Zijn uitverkoren volk zoals vers zes zegt. Hij heeft dit volk verkoren boven alle andere volkeren.

Hij heeft ook zeggenschap over “heel de aarde”, wat Hij bewijst door daarover Zijn oordelen te laten gaan. We zien dat verderop in de psalm, waar Hij Zijn oordelen over Egypte laat gaan. “De plagen waarmee hij Egypte bezoekt. Die oordelen staan in verband met wat Egypte Zijn volk heeft aangedaan. Zijn volk is Zijn verbondsvolk. Want wie mijn volk aanraakt, die raakt mijn oogappel aan. Dat was toen, eeuwen geleden en dat is nu nog steeds. Ook in de tijd waarin wij leven. Handen af van Israel!

En dan vervolgt vers 8: Hij denkt altijd aan Zijn verbond met Zijn volk, een verbond dat “voor eeuwig” is.

Zacharias, de vader van Johannes zong er, bij wijze van spreken uit volle borst van. Luister maar eens:

En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde: Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want Hij heeft naar Zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. En Hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, Zijn knecht, zoals Hij gesproken had bij monde van Zijn heilige profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn, namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten, om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan Zijn heilig verbond, de eed die Hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, Hem zouden dienen zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor Hem alle dagen van ons leven.

Wat een geweldige en prachtige profetie die Zacharias hier uit spreekt! Zullen we er eens een paar aspecten uit lichten?
- Geprezen zij de Heere, de God van Israel
- Hij heeft verlossing voor dat volk tot stand gebracht
- Hij heeft een hoorn van zaligheid over Israel voor hen opgericht
- Hij heeft verlossing en bevrijding te weeg te bracht
- Hij bewijst barmhartigheid aan Zijn volk
- Zijn volk zal Hem dienen in heiligheid en gerechtigheid alle dagen.

Wat een geweldige beloften liggen er bij wijze van spreken op de plank voor Zijn volk Israel. De profetie die Zacharia ruim tweeduizend jaren geleden uitsprak wacht deels nog op de volle vervulling. Maar het zal niet lang meer duren of de woorden zullen werkelijkheid worden. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Wat een geweldige tijd zal dat zijn.

Als dat geen zegen is.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב