Over Het Leven gesproken -2-
21/05/2021

Over Het Leven gesproken -2-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 90

De eeuwige G’d en de vergankelijke mens

1Een gebed van Mozes, de man G’ds.
Heere, Ú bent ons een toevlucht geweest
van generatie op generatie.

2Al vóór de bergen geboren waren
en U de aarde en de wereld voortgebracht had,
ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U G’d.

3U doet de sterveling terugkeren tot stof
en zegt: Keer terug, mensenkinderen.

4Want duizend jaren zijn in Uw ogen
als de dag van gisteren, wanneer die voorbijgegaan is,
of als een wake in de nacht.

5U spoelt hen weg, zij zijn als de slaap.
In de morgen zijn zij als het gras dat opkomt:

6in de morgen bloeit het en komt het op,
's avonds wordt het afgesneden en het verdort.

7Want wij vergaan door Uw toorn,
door Uw grimmigheid worden wij door schrik overmand.

8U stelt onze ongerechtigheden voor Uw ogen,
onze verborgen zonden in het licht van Uw aangezicht.

9Want al onze dagen gaan voorbij door Uw verbolgenheid,
wij brengen onze jaren door als een gedachte.

10De dagen van onze jaren: daarin zijn zeventig jaren,
of, als wij zeer sterk (Letterlijk: bij krachten) zijn, tachtig jaren,
maar het beste daarvan is moeite en verdriet,
want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen.

11Wie kent de kracht van Uw toorn
en Uw verbolgenheid, wie weet hoezeer U te vrezen bent?

12Leer ons zó onze dagen tellen,
dat wij een wijs hart verkrijgen.

13Keer terug, HEERE, hoelang nog?
Laat het U berouwen over Uw dienaren.

14Verzadig ons in de morgen met Uw goedertierenheid,
dan zullen wij juichen en verblijd zijn, tijdens al onze dagen.

15Verblijd ons overeenkomstig de dagen waarin U ons verdrukt hebt,
overeenkomstig de jaren waarin wij het kwade gezien hebben.

16Laat Uw werk aan Uw dienaren gezien worden,
Uw glorie over hun kinderen.

17De lieflijkheid van de Heere, onze G’d, zij over ons;
bevestig het werk van onze handen over ons,
ja, het werk van onze handen, bevestig dat.

Over Het Leven gesproken -2-
Vandaag denken we na over vers 5:

U spoelt hen, dat zijn de stervelingen uit vers 3 weg, zij zijn als de slaap.
In de morgen zijn zij als het gras dat opkomt:
in de morgen bloeit het en komt het op,
's avonds wordt het afgesneden en het verdort.

Voor de Israeliet toen en de Israeli van nu is dit een heel bekend beeld. Wanneer het in de nacht geregend heeft in het land komt het gras en het groen met het opgaan van de zon door de warmte heel snel op. Maar wanneer de verschroeiende hitte van de zon, eventueel met de hete woestijnwind de jonge grasscheutjes bereikt is het al snel afgelopen en verdort het in een mum van tijd. Zo beschrijft de schrijver van de Psalm de situatie van het leven van de mens.  Als een parabel, als een gelijkenis.

Ik moet op dit moment denken aan de parabel, de gelijkenis van de zaaier. We lezen in Mattheus 13:

En Hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen. Hij zei: Zie, een zaaier ging eropuit om te zaaien.
En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg; en de vogels kwamen en aten dat op.
Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had.
En toen de zon opgegaan was, verschroeide het; en doordat het geen wortel had, verdorde het.
Een ander deel viel tussen de dorens; en de dorens kwamen op en verstikten het.
En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het ene honderd-, het andere zestig-, en een ander dertigvoudig.
Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.

De mensen toe wie Yeshua deze preek hield begrepen er niets van, maar gelukkig Hij legt het uit aan Zijn discipelen. Luistert ú dan naar de gelijkenis van de zaaier, zegt Yeshua, dan zal ik het je uitleggen.

Als iemand het Woord van het Woord van het Koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was; dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is.
Maar bij wie op de steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt.

Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik; en als er verdrukking of vervolging komt omwille van het Woord, struikelt hij meteen.

En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort; maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar.

Bij wie in de goede aarde gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort en begrijpt, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de één honderd-, de ander zestig-, en de ander dertigvoudig.

De associatie, de gedachte die bij mij opkomt is deze. We worden hier als stervelingen, als mensen op deze aarde en in deze wereld gezaaid door de grote Zaaier met een hoofdletter. En we weten dat we maar een hele korte tijd hebben in dit leven. Dat hebben we in Psalm 90 al zo vaak gehoord. Dus hebben we geen tijd te vermorsen aan dingen die om het ouderwets te zeggen ijdel of vluchtig zijn. Dingen die geen waarde hebben in het licht van de eeuwigheid.

Dus zorg er in dit korte leven voor dat de Eeuwige je gegeven hebt, dat je tijd energie en aandacht besteed aan de dingen die van waarde zijn. Nu, vandaag en waar je in je eeuwige leven je iet aan hebt. Geweldig toch dat we alle kans daarvoor hebben, dat G’d je een, let wel, gratis aanbieding doet, hele korte leven hier, waarvan Hij zegt dat als puntje bij paaltje komt alleen maar moeite en verdriet is, in wil ruilen tegen een Eeuwig leven van eeuwige vreugde. Waar Hij alle tranen die hier vaak rijkelijk vloeien zal afdrogen. Helemaal gratis en voor niets. Hij heeft de prijs betaald voor jouw en voor mij. Niemand, maar dan ook niemand uitgezonderd.

Als dat geen zegen is.

Wat goed als er iemand is waar je bij mag uithuilen, waar je je verdriet kan delen. De song Kom maar bij mij wordt hier gezongen door Kinga Bán.

Marco Borsato had ooit een top 40-hit te pakken met het lied Kom maar bij mij.

Hieronder vind je een uitvoering door Kinga Bán. Wat spreekt Kinga aan in dit lied? Ik vind de tekst van dit lied haast bovenmenselijk: ‘Kom maar bij mij, dan zet ik alles opzij. Alles kan ik aan’. Voor mijzelf spreekt dit lied ook echt over de liefde van God. Liefde van God voor ons, zonder dat hij direct iets terug verwacht. Onvoorwaardelijke liefde’.’

Ik weet dat God meehuilt als wij verdriet hebben. Wanneer ik me rot voel, dan weet ik toch zeker: ik ben niet alleen. Dat heeft altijd een troostende werking. Alsof Hij echt naast me zit en zegt: ‘Als je wilt huilen, kom maar bij Mij.’

Kom maar bij Mij
dan zet ik alles opzij
kom maar bij Mij
huil lekker uit
en laat je tranen vrij

Zeg maar even niets
laat je ongedwongen gaan
stort je hart maar uit
en maak een einde aan je pijn

kom maar bij Mij
slik nou je tranen niet door
want als je je uit hier zo bij Mij
lucht dat je even op
dus kom maar even hier
en vertrouw me nou maar blind
open als een kind
misschien vergeet je je verdriet

hou me maar vast
en vertel me wat er is
ga je verdriet niet uit de weg
kom maar bij mij
voel je maar vrij
als je je pijn met me deelt
kom maar bij mij
ik droog je tranen
als je je openstelt

praat maar van je af
wat er met je is gebeurd
alles kan ik aan
dus als je wilt schuilen
kom maar bij mij

ik doe alles om je te troosten
wil een vriend voor je zijn
ik doe alles om je te helpen
ja dan deel ik de pijn

kom maar bij mij
kom in m’n armen

echt ik voel zo met je mee
kom maar bij mij
als je kunt delen
huilen we met z’n twee
praat maar van je af
wat er met je is gebeurd
alles kan ik aan

dus als je wilt schuilen
als je wilt huilen
kom maar bij mij
als je wilt schuilen kom maar bij mij

https://youtu.be/iGblEmbDvSg

DELEN

[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב