Over Het Leven gesproken -1-
20/05/2021

Over Het Leven gesproken -1-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 90

De eeuwige G’d en de vergankelijke mens

1Een gebed van Mozes, de man G’ds.
Heere, Ú bent ons een toevlucht geweest
van generatie op generatie.

2Al vóór de bergen geboren waren
en U de aarde en de wereld voortgebracht had,
ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U G’d.

3U doet de sterveling terugkeren tot stof
en zegt: Keer terug, mensenkinderen.

4Want duizend jaren zijn in Uw ogen
als de dag van gisteren, wanneer die voorbijgegaan is,
of als een wake in de nacht.

5U spoelt hen weg, zij zijn als de slaap.
In de morgen zijn zij als het gras dat opkomt:

6in de morgen bloeit het en komt het op,
's avonds wordt het afgesneden en het verdort.

7Want wij vergaan door Uw toorn,
door Uw grimmigheid worden wij door schrik overmand.

8U stelt onze ongerechtigheden voor Uw ogen,
onze verborgen zonden in het licht van Uw aangezicht.

9Want al onze dagen gaan voorbij door Uw verbolgenheid,
wij brengen onze jaren door als een gedachte.

10De dagen van onze jaren: daarin zijn zeventig jaren,
of, als wij zeer sterk (Letterlijk: bij krachten) zijn, tachtig jaren,
maar het beste daarvan is moeite en verdriet,
want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen.

11Wie kent de kracht van Uw toorn
en Uw verbolgenheid, wie weet hoezeer U te vrezen bent?

12Leer ons zó onze dagen tellen,
dat wij een wijs hart verkrijgen.

13Keer terug, HEERE, hoelang nog?
Laat het U berouwen over Uw dienaren.

14Verzadig ons in de morgen met Uw goedertierenheid,
dan zullen wij juichen en verblijd zijn, tijdens al onze dagen.

15Verblijd ons overeenkomstig de dagen waarin U ons verdrukt hebt,
overeenkomstig de jaren waarin wij het kwade gezien hebben.

16Laat Uw werk aan Uw dienaren gezien worden,
Uw glorie over hun kinderen.

17De lieflijkheid van de Heere, onze G’d, zij over ons;
bevestig het werk van onze handen over ons,
ja, het werk van onze handen, bevestig dat.

Over Het Leven gesproken -1-

Ik weet niet of u wel eens een nacht wakker gebleven bent. Ik wel. Jaren geleden hielden we in de zomer nogal eens evangelisatie bijeenkomsten in een tent. Laagdrempelig voor mensen buiten de kerk voor wie de drempel om een kerk binnen te gaan veelal te hoog was en op deze manier in aanraking konden komen met de Blijde Boodschap van het Evangelie.

’s Nachts moest de tent dan bewaakt worden om mogelijke vandalen buiten te houden. Maar wat duurden die nachten verschrikkelijk lang zeg en we probeerden van alles uit om de tijd maar een beetje te doden, maar toch, er was geen doorkomen aan.

Of misschien ken je dat ook wel: wakker liggen tijdens de nacht. Phoe, niet door te komen toch?

Maar de andere kant kennen we misschien ook wel. Dat je ’s avonds naar bed gaat en de volgende morgen wakker wordt en denkt: Het kan niet waar zijn. Nu al… En de wekker roept je nog eens en nog eens en je hebt de neiging om de dekens over je hoofd te trekken en lekker door te slapen. Je hebt het gevoel nog maar net ingedommeld te zijn.

Daar moest ik aan denken bij het lezen van de woorden:

Want duizend jaren zijn in Uw ogen
als de dag van gisteren, wanneer die voorbijgegaan is,
of als een wake in de nacht.

Voor ons zijn duizend jaren super lang, en als we jong zijn denken we een heel leven lang voor ons te hebben liggen, maar als je er achter staat is het leven eigenlijk best wel kort, toch? Ik ben inmiddels 43 jaar getrouwd, maar ik weet het nog als de dag van…, inderdaad gisteren. En misschien is dat wel de essentie, de bedoeling van de woorden die we zojuist lazen.

Als we ’s avonds naar bed toe gaan denken we een hele nacht voor ons te hebben, maar als we ’s morgens wakker worden kan het zomaar zijn dat we denken nu al? Ik lig net…

In onze ogen zijn duizend jaren, om met onze woorden te spreken een eeuwigheid, maar voor de Eeuwige is het minder dan een moment. Want Hij staat als de Eeuwige boven de tijd zeiden we eerst al.

En wat is het dan ongelooflijk belangrijk op welke manier we ons leven leven. Het is maar zo kort, maar wat is het belangrijk. In dit korte moment geeft God jou en mij de tijd om onze Maker ge leren kennen en Hem daarvoor te danken, te loven en te prijzen. Van het leven te genieten dat Hij jou en mij gegeven heeft.

Laten we de tegenstander niet de kans geven om ons vol te stoppen met allerlei andere bezigheden en gedachten die belangrijker zouden zijn. Het zijn allemaal leugens van de leugenaar van de beginne. Niet is belangrijker dan een leven met Hem.

En weet je, we hebben hier geen eeuwigheid, de tijd is kort tot Zijn geweldige wederkomst. Zijn wederkomst is nog nooit zo dichtbij geweest. Zorg er voor dat je lamp gevuld is met olie, want de Bruidegom is aanstaande. We hebben geen tijd te verliezen en te verknoeien: Hij komt! Maranatha! We hebben een toekomst vol van hoop!

Er zou nog veel meer over te zeggen zijn, maar we stoppen hier. Het is genoeg. Hij komt! Maranatha! We hebben een toekomst vol van hoop!

Als dat geen zegen is.

Ik heb het lied hier al meer gedraaid: Een toekomst van hoop! Gezongen door het jongerenkoor Jejigdaljahu.

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.

Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

https://www.youtube.com/watch?v=LZ4zZveKZNM

DELEN
[Sassy_Social_Share]Link MP3

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב