Over een strijder gesproken
23/04/2021

Over een strijder gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Gisteren dachten we met elkaar na over de onverschilligheid van Ezau, die zijn eerstgeboorterecht niet op waarde schatte. Laten we vandaag eens naar de andere kant kijken, naar Jakobs houding tegenover wat God aanbood.

Daarbij denk ik aan een levens veranderd voorval in het leven van Jacob.
Jakob was op de terugweg naar zijn eigen land, toen hij 's nachts een man tegenkwam, die een engel of boodschapper was van God. Zoals je je zult herinneren, heeft hij de hele nacht met deze man gevochten. Dit is typerend voor Jakob. Hij was een vechter; hij was altijd aan het strijden om nummer één te zijn. EN dat blijk wel heel duidelijk wanneer we in Genesis 32 vers 24 tot 28 lezen:

Maar Jakob bleef alleen achter, en een Man worstelde met hem, totdat de dageraad aanbrak.
En toen de Man zag dat Hij hem niet kon overwinnen, raakte Hij zijn heupgewricht aan, zodat het heupgewricht van Jakob ontwricht raakte toen Hij met hem worstelde.
En Hij zei: Laat Mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei: Ik zal U niet laten gaan, tenzij U mij zegent.
En Hij zei tegen hem: Wat is uw naam? En hij antwoordde: Jakob.
Toen zei Hij: Uw naam zal voortaan niet meer Jakob luiden, maar Israë,  Israël betekent: strijder met God. want u hebt met God en met mensen gestreden, en hebt overwonnen.

De betekenis van 'Israël' zoals het hier staat, is 'strijdend met God'. Hoe typerend! Jakob was een vechter, een worstelaar.

Hij kende één sleutelprincipe: hij wilde het beste en alleen en uitsluitend het beste van Vader. Hij zei tegen deze engel: Ik zal U niet laten gaan, tenzij U mij zegent... (vers 26).

Ik geloof dat dit de sleutel was waarom God voorkeur had voor Jakob. God zag niet de gebreken in Jakobs karakter door de vingers; God verhult nooit iemands karakterfouten. Ook niet van Israel, vroeger niet en ook nu niet.

Maar omdat Jakob niet met minder genoegen wilde nemen dan het beste van God, kon God hem stap voor stap veranderen en hem maken tot de man die Hij bedoeld had. De voorwaarde en het uitgangspunt, was het feit dat Jakob geen genoegen nam met minder dan het beste van God.

En we zien dat in de geschiedenis van het volk Israel door alle eeuwen heen ook plaatsvinden en nu in de tijd waarin wij leven, van daag de dag. Israel heeft een strijd te voeren. Maar strijd met God en niet tegen Hem.

Wil jij dezelfde beslissing nemen, helemaal te gaan voor het beste van God?

Vader, laten we er ook vandaag maar ons hele leven ervoor kiezen, om samen met Jacob te kiezen voor een leven met U. We weten dat dat niet makkelijk zal zijn, dat dat strijd in onszelf, maar ook in de wereld om ons heen zal opleveren, maar schenk ons de genade Vader dat we niet opgeven om te zoeken naar meer van U. Wilt U ons helpen om te volharden in het gehoorzamen aan Uw Woord en het ontvangen van alles wat U beloofd heeft in Uw Woord, door geloof. Zegen ook Uw volk Israël, met het zicht op Uw beloften, dwars door alle strijd en moeite heen. Amen.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב