Over een overbekende psalm gesproken (?)
22/11/2021

Over een overbekende psalm gesproken (?)

Passage: Psalm 103

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 103

Loflied op Gods genade

1 Een psalm van David.
Loof de HEERE, mijn ziel,
en al wat in mij is, Zijn heilige Naam.

2 Loof de HEERE, mijn ziel,
en vergeet niet een van Zijn weldaden.

3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft,
Die al uw ziekten geneest,

4 Die uw leven verlost van het verderf,
Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid,

5 Die uw mond Letterlijk: uw sieraad. verzadigt met het goede,
uw jeugd vernieuwt als die van een arend.

6 De HEERE doet rechtvaardige daden
en recht aan alle onderdrukten.

7Hij heeft aan Mozes Zijn wegen bekendgemaakt,
aan de nakomelingen van Israël Zijn daden.

8 Barmhartig en genadig is de HEERE,
geduldig en rijk aan goedertierenheid.

9 Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen,
niet voor eeuwig handhaaft Hij Zijn toorn.

10 Hij doet ons niet naar onze zonden
en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden.

11 Want zo hoog de hemel is boven de aarde,
zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen.

12 Zo ver het oosten is van het westen,
zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.

13 Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,
zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.

14 Want Híj weet wat voor maaksel wij zijn
en blijft bedenken dat wij stof zijn.

15 De sterveling – zijn dagen zijn als het gras,
als een bloem op het veld, zo bloeit hij.

16 Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer
en zijn plaats kent hem niet meer.

17 Maar de goedertierenheid van de HEERE
is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen.
Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen,

18 voor wie Zijn verbond in acht nemen
en aan Zijn bevelen denken om ze te doen.

19 De HEERE heeft Zijn troon in de hemel gevestigd,
Zijn Koninkrijk heerst over alles.

20 Loof de HEERE, u, Zijn engelen,
sterke helden, die Zijn woord uitvoeren,
gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt. Letterlijk: de stem van Zijn woord.

21 Loof de HEERE, al Zijn legermachten,
dienaren van Hem, die Zijn welbehagen doen.

22 Loof de HEERE, al Zijn werken,
op alle plaatsen van Zijn heerschappij.

Loof de HEERE, mijn ziel!

Over een overbekende psalm gesproken (?)

Vandaag en de komende tijd wil ik met u na gaan denken over Psalm 103. Een Psalm die zeker in de traditionele kerken talloze malen is gezongen. En hoe vaak is deze Psalm niet gezongen in tijden van rauw en verdriet, bij begrafenissen. In situaties wanneer een geliefde is overleden. Want

15 De sterveling – zijn dagen zijn als het gras,
als een bloem op het veld, zo bloeit hij.
16 Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer
en zijn plaats kent hem niet meer.

En het is goed om je daar bewust van te zijn. Toen ik een kind was dacht ik dat de kortstondigheid van het leven wel mee viel. Ik had nog een heel leven voor me. Maar nu denk ik wl eens, inderdaad het is maar even dat we hier op deze aarde rondlopen. Het is maar even en elke dag is het waard om bewust te leven.

Maar laten we niet vergeten dat deze Psalm niet in eerste instantie gaat over de kortstondigheid van ons leven. De Psalm, her Woord van G-d spreekt ook vanmorgen als het ware met twee woorden.

Het spreekt over onze ongerechtigheden, onze zonden, onze ziekten, onze overtredingen, onze kortstondigheid van het leven. En als we onszelf kennen en we eerlijk zijn dan moeten we erkennen dat het niet zo best met ons gesteld is. We moeten dat niet bij wijze van spreken onder het vloerkleed vegen. Ook na ontvangen genade, ook als we christen zijn blijven deze zaken aan ons kleven.

Maar daar stop het niet mee. G-d heeft Zelf voor een oplossing gezorgd in de persoon van Zijn Zoon Jezus, Redder, Christus, Jezus de Messias, Jeshua haMassiach.

David spreekt ook, en lees de psalm er maar eens op na, nadrukkelijk over dat de HEERE goedertieren en barmhartig is, rechtvaardigheid en genadig, geduldig. Ten tegenover ons tijdelijk leven staat zijn Eeuwigheid.

Een groter contrast tussen wie wij zijn en wie Hij is, is niet mogelijk. Het zijn niet de daden van JHWH, de Aanwezige, maar let eens op, als we goed lezen, lezen we dat Hij goedertieren, barmhartig, rechtvaardig, genadig en geduldig is. Hij is het. Het is Zijn karakter, Zijn wezen.

Want:

Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,
zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.

Want Híj weet wat voor maaksel wij zijn
en blijft bedenken dat wij stof zijn.

Want een ongelooflijk goede G-d is Hij.

En daarom roept David aan het begin en aan het eind van de psalm u, jou en mij op:

Loof de HEERE, mijn ziel,
en al wat in mij is, Zijn heilige Naam.

Loof de HEERE, mijn ziel,
en vergeet niet een van Zijn weldaden.

Als dat geen zegen is.

https://www.youtube.com/watch?v=F2YbvD6nc1k

DELEN:
[Sassy_Social_Share]

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב