Over een keus maken gesproken (1)
02/09/2021

Over een keus maken gesproken (1)

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Loflied op de komst van de HEERE

Zing voor de HEERE een nieuw lied,
zing voor de HEERE, heel de aarde.

Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam,
breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag.

3Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer,
onder alle volken van Zijn wonderen.

4Want de HEERE is groot en zeer te prijzen,
Hij is ontzagwekkend boven alle goden.

Over een keus maken gesproken (1)
In de afgelopen dagen hebben we heel veel stil gestaan bij de oproep om de HEERE, de G’d van Israel, de Koning van Israel te loven en te prijzen. Maar misschien is er wel iemand die vraagt: Waarom zou je dat doen, waarom zou je die G’d die je niet ziet en misschien wel niet eens opmerkt in je leven, eer geven. Het was ook maar een jood. En dat zijn nou niet bepaald de besten. U begrijpt, ik chargeer de boel een beetje.

Maar er is alle reden om Hem te loven en te prijzen, want zegt vers 4 van de Psalm die we zojuist gelezen hebben: de HEERE is groot en zeer te prijzen, Hij is ontzagwekkend boven alle goden.

Al onze meest verheven lofprijzingen, onze woordenschat schiet oneindig tekort bij Zijn grootheid. Hij moet geëerd worden boven alle goden - de goden van de heidenen, zoals de volgende woorden het uitleggen. Want alle goden van de volken zijn afgoden — of niets, zoals ze worden genoemd 1 Korintiërs 8:4, waar we lezen:

Wij weten dat een afgod niets is in de wereld en dat er geen andere God is dan Eén. Want al zijn er ook die goden genoemd worden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde (zoals er vele goden en vele heren zijn), toch is er voor ons maar één God: de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij voor Hem, en één Heere: Jezus Christus, of Jeshua haMarssias, Jezus de Messias, door Wie alle dingen zijn en wij door Hem.

De woorden die de Apostel Paulus hier gebruikt zijn eigenlijk een aanhaling uit de Thora, uit Deuteronomium 4 vers 39 waar we lezen:

Daarom moet u heden weten en ter harte nemen dat de HEERE/JHWH God is, boven in de hemel en beneden op de aarde, niemand anders!

Het Hebreeuwse woord dat hier voor afgoden wordt gebruikt is ‘elilim’, en het wordt hier in de Herziene Staten Vertaling vertaald met ‘afgoden’. Maar in andere vertalingen wordt het vertaald met ijdele dingen. Dat brengt me bij de vraag welke dingen er in mijn leven belangrijk zijn. Welke dingen vragen meer tijd dan de tijd die ik schenk aan de Heere God?
Mijn huis, mijn volkstuintje, mijn auto, mijn kippen, mijn werk, mijn spaarrekening, mijn hobby, mijn positie in het maatschappelijk leven, of vul zelf maar in… Waar klopt jou hart voor, waar begint het sneller van te kloppen?

In de voorbereiding van deze uitzending kwam ik het een lied tegen van Mattijn Buwalda:

Diep van binnen wist ik
Al lang wat ik moest doen
Maar ik heb het niet gedaan
Ik heb het niet gedaan

Ik blijk nog best talentvol
Als het gaat om tijd verdoen
Maar nu kom ik eraan

Want ik heb alle voors en tegens afgewogen
Ik heb honderd mensen om advies gevraagd
Tot ik besefte: je bent echt goed vastgelopen
Als je nooit een keer een keuze maakt

Dus ik ga doen waar mijn hart
Waar mijn hart het hardst voor klopt
Voordat het stopt
Voordat het stopt

Diep van binnen weet je
Al lang wat je moet doen
Maar vaak ben je te bang
Vaak ben je te bang

En angst kent veel gezichten
‘t Wordt ook vaak anders genoemd
Zoals het komt er maar niet van
Het komt er maar niet van

En er zijn redenen genoeg om niet te kiezen
Er is altijd iemand die iets anders zegt
Je kunt rondjes blijven lopen tot je uitvaart
Maar in de regel kom je daar toch wel terecht

Misschien is echt verliezen wel
Dat je nooit probeert te winnen
Misschien is slecht eindigen wel
Dat je nooit durft te beginnen
Misschien val je wel het diepst
Als je nooit begint met klimmen
Maar dat weet je pas als je het probeert.

Weet u, ik weet niet hoe het met u en met jou is, maar misschien heb je ooit een keuze gemaakt om de Heere God te dienen, om met Hem verder te gaan in je leven. En dat is mooi en waardevol, maar daar stopt het leven niet mee. Het is het begin van een weg met God. Elke dag, elk moment van de dag zal ik en zullen we die keus opnieuw moeten maken: Waar vul ik mijn dag mee, wat is er vandaag belangrijk in mijn leven. Voor mij is het vanmorgen in ieder geval een moment van reflectie, word ik opnieuw stilgezet, en moet ik eerlijk bekennen, zoals Mattijn zegt en zingt:

Ik blijk nog best talentvol
Als het gaat om tijd verdoen

Maar weet je, stilgezet worden door God is geen straf hoor, maar een zegen als je eens stilgezet wordt door God om te zien waar je mee bezig bent. Want neem maar van mij aan dat stilte in je leven, juist ook in de tijd waarin wij leven, een zegen van Hem is.

Als dat geen zegen is.

We gaan nogmaals het lied van Matthijn draaien

https://youtu.be/Du1MTqGabio

Delen
[Sassy_Social_Share]

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב