Over een ernstige en persoonlijk vraag gesproken
17/01/2022

Over een ernstige en persoonlijk vraag gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 104

Gods glorie in de schepping

1 Loof de HEERE, mijn ziel.
HEERE, mijn God, U bent zeer groot,
U bent met majesteit en glorie bekleed.

2 Hij hult Zich in het licht als in een mantel,
Hij spant de hemel uit als een tentkleed.

3 Hij maakt de zoldering van Zijn hemelzalen op de wateren,
maakt van de wolken Zijn wagen,
wandelt op de vleugels van de wind.

4 Hij maakt Zijn engelen tot hulpvaardige geesten,
Zijn dienaren tot vlammend vuur.

5 Hij heeft de aarde gegrondvest op zijn fundamenten,
die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen.

6 U had hem met de watervloed als met een gewaad bedekt,
het water stond tot boven de bergen.

7 Door Uw bestraffing vluchtten ze,
ze haastten zich weg voor het geluid van Uw donder.

8 De bergen rezen op, de dalen daalden neer
op de plaats die U ervoor bestemd had.

9 U hebt een grens gesteld, die ze niet zullen overgaan,
ze zullen de aarde nooit meer bedekken.

Over een ernstige en persoonlijk vraag gesproken
Na in de voorgaande aflevering wat inleiende woorden met elkaar besproken te hebben willen we vandaag een begin maken met de inhoud van de Psalm.
De psalm begint en eindigt met dezelfde oproep als Psalm 103 tot “mijn ziel” om de HEERE te loven.

Maar de reden waarom de psalmdichter alle schepselen, dus ook u en mij opreopt om de HEERE, de Aanwezige te loven en te prijzen is verschillend.
Was de reden om de HEERE te loven en te prijzen in Psalm 10w Zijn goedertierenheid en trouw, in Psalm 104 is de reden Gods ongevenaarde macht en kracht in de hele schepping.

Gods scheppende kracht maaar ook de onderhouding van Zijn schepping met betrekking tot de hemel, de aarde, de wateren, de planten, de lichten als orening van de tijd, de ongeevenaarde wijsheid van de HEERE, en de Aanwezige in heel Zijn schepping is meer dan voldoende reden om Hem daarvoor te loven en te prijzen.

Wanneer ik de woorden van Psalm 104 diep tot me door laat dringen kom ik onder de indruk van Zijn macht en majesteit. Weet u, al het geredeneer rondom een evolutie theorie leidt alleen maar af van het geweldige ware Woord van God. God is geen God dat Hij liegen zou. Laten we maar heel simpel vertrouwen op Zijn Woord. Hij heeft deze schepping gemaakt en Hij onderhoudt Zijn Schepping.

Dat lijkt de dichter van de Psaln en mij meer dan voldoende reden om de HEERE te loven en te prijzen voor Gods majesteit en glorie in de schepping.

Daarna spreekt de psalmist God direct aan. Hij noemt Hem “HEERE, mijn God”. Hij staat in een persoonlijke relatie tot de Schepper van hemel en aarde en kent Hem als “mijn God”. Hij spreekt Hem vrijmoedig aan. Mag ik eens een persoonlijke en ernstige vraag stellen? Kent u, ken jij Hem ook als een persoonlijke God? Ale uw of jouw God?

Weet je, het kan zijn dat je bij wijze van spreken de hele Bijbel uit je hoofd kent, en precies weet hoe het allemaal op theologisch vlak in elkaar steekt, maar God Zelf niet kent.

Ik moet denken aan de geschiedenis zoals we die noemen over de rijke jongeling, zoals we die lezen om Mattheus 19:

En zie, er kwam iemand naar Hem toe en die zei tegen Hem: Goede Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Hij zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht. Hij zei tegen Hem: Welke? Jezus zei: U zult niet doden; u zult geen overspel plegen; u zult niet stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen, eer uw vader en moeder; en: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. De jongeman zei tegen Hem: Al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af; wat ontbreekt mij nog?

Jezus zei tegen hem: Als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt, en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan en volg Mij.Toen de jongeman dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg, want hij had veel bezittingen.

Wat een ongelooflijke tragedie speelt zich hier voor onze ogen af. Toen het er op aan kwam had hij zijn geld meer lief van Jezus… Wat een tragedie…

En laten we maar heel eerlijk zijn en niet te groot over onszelf denken. Wat staat u en mij in de weg? Stel je eens voor dat Jezus vandaag tegen u en mij zegt: verkoop wat je hebt, en geef het aan de armen, en kom dan en volg Mij?

Weet u, u mag het best weten. God heeft ons en ons gezin rijk beloond in het werk wat ik deed. Goed betaald werk. We hadden twee huizen, twee dikke BMW’s voor de deur en een dikke bankrekening. Maar ik was niet bereidt om het los te laten. Uiteindelijk hebben we alles beetje bij beetje in moeten leveren en toen we niets meer hadden, ja toen we geen andere kant meer op konden, ja toen, toen was ik bereidt om Hem te volgen. Waarom ik dit vertel? Niet omdat ik er trots op ben. Maar om je te laten weten wat een rijk leven we nu met de HEERE mogen hebben. En misschien staat geld helemaal niet tussen u en God in. Maar misschien is het iets anders, je werk, je carriere, je kindren, de kerk, je theologie, de coronacrisis, de komplottheorieen. Vraag jezelf eens af waardoor je leven wordt gekenmerkt. Wat slokt je tijd op. En let op: het kostbaarste wat een mens heeft is tijd. Waar beseden we die aan?
Excuses voor de ernstige toon misschien vanmorgen. Het was niet de bedoeling. Maar God leidt het zo wel eens.

En ik heb het al eerrder gezegd: De schrijver van Psalm 104 noemt Hem “HEERE, mijn God”. Hij staat in een persoonlijke relatie tot de Schepper van hemel en aarde en kent Hem als “mijn God”. Hij spreekt Hem vrijmoedig aan.

Van enige populariteit ten opzichte van God is geen sprake. Integendeel, vol bewondering en met diep ontzag zegt hij tegen Hem: “U bent zeer groot.” Niet de schepping, maar God is het waard om geloofd en geprezen te worden.

Als dat geen zegen is!

Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost
En alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.
Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
Dat de schuld der wereld op zich nam.

Verdreven is de schaduw van de nacht.
En wie Hem wil aanvaarden wordt eens veilig thuis gebracht.
Voor Hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.

Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
Dat de schuld der wereld op zich nam.

https://www.youtube.com/watch?v=LQ6QENGp2ho

Mijn vrouw en ik lazen pas in een dagboekje de volgende woorden bij een dagopening van Corrie Ten Boom de volgende woorden en daar sluit ik deze aflevering mee af:

Moge de liefde van de stervende Heiland,
En de kracht van de opgestane Heiland,
En het gebed van de ten hemel gevaren Heiland
En de heerlijkheid van de wederkomende Heiland
De toost en vrede in Uw en mijn hart zijn.

DELEN:
[Sassy_Social_Share]

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב