Over de rechterhand gesproken
21/10/2021

Over de rechterhand gesproken

Passage: Psalm 98

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 98
Het heil van de HEERE komt

1 Een psalm.
Zing voor de HEERE een nieuw lied,
want Hij heeft wonderen gedaan;
Zijn rechterhand en Zijn heilige arm
hebben Hem heil gebracht.

2 De HEERE heeft Zijn heil bekendgemaakt
en Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de heidenvolken.

3 Hij heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid en trouw
voor het huis van Israël;
alle einden der aarde hebben gezien
het heil van onze God.

4 Juich voor de HEERE, heel de aarde,
breek uit in gejuich, zing vrolijk en zing psalmen.

5 Zing psalmen voor de HEERE met de harp,
met de harp en met luid psalmgezang,

6 met trompetten en bazuingeschal,
juich voor het aangezicht van de Koning, de HEERE.

7 Laat de zee bulderen met al wat ze bevat,
de wereld juichen met wie haar bewoont.

8 Laten de rivieren in de handen klappen,
de bergen tezamen vrolijk zingen

9 voor het aangezicht van de HEERE;
want Hij komt om de aarde te oordelen.
Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid
en de volken op billijke wijze oordelen.

Over de rechterhand gesproken
Vandaag maken we een begin met Psalm 98. En het thema van de Psalm is eigenlijk dezelfde als de voorgaande Psalmen: Het heil dat van de HEERE, de Eeuwige komt. Inderdaad, de band tussen de Eeuwige en Zijn volk, maar ook van ieder individu, wordt hersteld en heel gemaakt door de Eeuwige. Wij mensen hoeven en kunnen daar niets aan doen. Allemaal chesed, allemaal genade. En dan sluitende weer mooi aan waar we gisteren gebleven waren.

Zou je daar de Heere, de Eeuwige niet voor danken en onvoorstelbaar blij van worden. Wanneer we ons door Hem gered weten, voor altijd en voor eeuwig! De dichter van de Psalm wist en weet er wel raad mee hoor:

Zing voor de HEERE een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan; Zijn rechterhand en Zijn heilige arm hebben Hem heil gebracht.

Geweldig toch, wanneer je weet aan Wie je je redding te danken hebt. Stel je voor dat je als een drenkeling in het water gelegen hebt, je dreigt te verdrinken en je wordt gered! Dan ben je je redder toch ongelooflijk dankbaar? Je leest daar wel eens over in de krant of je ziet het op televisie. Wat dankbaar zijn die mensen en soms komt het wel eens voor dat de redder in het zonnetje gezet wordt! En vandaag willen we bij wijze van spreken de Heere, de Eeuwige in het zonnetje zetten. Want Hij heeft ons gered en als je nog niet gered bent, Hij strekt ook vandaag zijn rechterarm naar je uit om je uit je benarde doodsbedreigende situatie te redden.

Voor rechterhand staat in de (Hebreeuwse) grondtekst: ‘jamin’, en dat woord komt 135x voor. Het wordt ook verklaard in de naam Benjamin, want dat betekent: Zoon van mijn rechterhand.

De eerste keer komt het woord in Genesis 13:9 voor, tijdens het gesprek tussen Abraham en neef Lot over de verdeling van het land. “… als jij naar links gaat, dan zal ik naar rechts (= yaman) gaan, en als jij naar rechts ( = yamin) gaat dan zal ik naar links gaan.”

Het eerste woord ‘rechts’ is een vertaling van ‘yaman’ (rechtshandig zijn). Het tweede woord ‘rechts’ is een vertaling van ýamin’.
Er zou dus eigenlijk vertaald kunnen worden met: … als jij de linkerhand neemt, ga ik naar rechts, en als jij de rechterhand neemt, ga ik naar links.
Er staat ook niet echt rechterhand, maar het kan worden opgevat als rechterkant of rechterzijde.

God doet inderdaad grootse dingen met rechts, zo lezen we in het lied van Mozes nadat het volk Israël door de Schelfzee was gegaan: “Uw rechterhand, Heere, was heerlijk in macht; Uw rechterhand Heere verpletterde de vijand” (Exod. 13:6) en vers 12: “U strekte Uw rechterhand uit en de aarde verzwolg hen.”

Nog een mooi voorbeeld van Gods unieke rechterhand vinden we in Psalm 80, vers 15: “O God van de legermachten, keer toch terug: kijk neer uit de hemel en zie. Zie om naar deze wijnstok (= Israël), de stam die Uw rechterhand geplant heeft, en dat om de Zoon, Die voor Uzelf sterk gemaakt hebt.”

En ook in Psalm 118:15 en 16 waar het over vreugdezang gaat, een lied van verlossing: “De rechterhand van de Heere doet krachtige daden, de rechterhand van de Heere is hoogverheven, de rechterhand van de Heere doet krachtige daden. Ik zal niet sterven maar leven.”

Als dat geen zegen is.

https://www.youtube.com/watch?v=W-U4Rv_d_Ws

[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב