Over de machtige G’d gesproken
12/07/2021

Over de machtige G’d gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 95 vers 1 tot en met 7a
Loof de HEERE en wees Hem gehoorzaam

Kom, laten wij vrolijk zingen voor de HEERE,
laten wij juichen voor de rots van ons heil.

Laten wij Zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied,
laten wij voor Hem juichen met psalmen.

Want de HEERE is een groot God,
ja, een groot Koning boven alle goden.

In Zijn hand zijn de diepste plaatsen van de aarde
en de toppen van de bergen zijn van Hem.

Van Hem is ook de zee, want Híj heeft haar gemaakt,
Zijn handen hebben het droge gevormd.

Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken,
laten wij knielen voor de HEERE, Die ons gemaakt heeft.

Want Hij is onze God
en wij zijn het volk van Zijn weide
en de schapen van Zijn hand.

Over de machtige G’d gesproken

De voorgaande keer hebben we stilgestaan bij de grootstheid van JHWH, de Koning boven alle koningen. Inderdaad, we mogen ons vertrouwen stellen op Hem die zelfs de diepste plaatsen van de aarde en de toppen van de bergen in Zijn hand heeft. Ze zijn van Hem.

In Psalm 65:6 en Psalm 135 vers 6 lezen we soortgelijken woorden
U vormde de bergen door Uw kracht, U omgordde Uzelf met kracht.

En in Psalm 135:6
De HEERE doet alles wat Hem behaagt in de hemelen en op de aarde, in de zeeën en in al hun diepten.

Telkens wanneer we in G’ds tegenwoordigheid komen, moeten we komen met dankzegging.

En ik weet niet hoe het met u is, maar telkens wanneer we in de natuur lopen, bijvoorbeeld op de hoge bergen in Zwitserland, of nog hoger en wanneer we de prachtige natuurfilms zien op de televisie, wie komt er dan niet onder de indruk van Zijn Schepping?

De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen roept de dichter van Psalm 19 in verwondering uit!
En Koning David horen we zingen:

EERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!
U Die Uw majesteit getoond hebt boven de hemel.
(…)
4Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers,
de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt,
(…)
U hebt alles onder zijn voeten gelegd:
schapen en runderen, die allemaal,
en ook de dieren van het veld,
de vogels in de lucht en de vissen in de zee,
al wat over de paden van de zeeën gaat.
HEERE, onze Heere,
hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!

Zie je wel, David gaat ons vanmorgen voor in de lofzang waartoe Psalm 95 ons oproept:

Kom, laten wij vrolijk zingen voor de HEERE,
laten wij juichen voor de rots van ons heil.

De Heer moet geprezen worden. Hoe groot is die God, van Wie de hele aarde is, en haar volheid; die alles leidt en over alles beschikt! Niet in het minst over jouw en mijn leven!!

De Here Jezus, Yeshua, is een groot God; de machtige God is een van zijn titels, en God boven alles, voor altijd gezegend. Hem is alle macht gegeven, zowel in hemel als op aarde.

Hij is onze God en we moeten hem prijzen. Hij is onze Verlosser en de Auteur van onze zaligheid.

Als dat geen zegen is.

Vanmorgen heb ik gekozen voor een uitvoering van Psalm 8 in het Hebreeuws: Adonai Adoneinu, Heer, onze Heer, hoe groot is uw naam. Van generatie op generatie.

Persoonlijk vind ik het een geweldig nummer om hem op deze manier te loven en te prijzen. Wat een heerlijk begin van deze dag!

https://youtu.be/-UJIoaFakFg

 

Gebed
Dank U wel Heere God voor deze morgen. U was er weer. We mochten u bewonderen in Uw schepping. We weten, na Genesis 3 is er veel kapot gegaan, maar U heeft ons nog zoveel gelaten om van te genieten. Om Uw werken te bewonderen in de natuur. In het groot en in het heel klein. Maar boven alles uit torent het feit dat U onze Verlosser en de Auteur bent van onze zaligheid. Daarvoor willen we u ook vanmorgen loven en prijzen. Amen.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב