Over de kikkers geproken (2)
18/05/2022

Over de kikkers geproken (2)

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 105

30 Hun land wemelde van kikkers,
tot in de kamers van hun koningen.

Exodus 8:
1Daarna zei de HEERE tegen Mozes: Ga naar de farao toe en zeg tegen hem: Zo zegt de HEERE: Laat Mijn volk gaan, zodat zij Mij kunnen dienen.

2En indien u weigert het te laten gaan, zie, dan zal Ik heel uw gebied met kikkers treffen,

3zodat de Nijl krioelen zal van kikkers. Ze zullen eruit omhoog klimmen en in uw huis komen, in uw slaapkamer, ja, op uw bed, ook in de huizen van uw dienaren en bij uw volk, ja, in uw ovens en in uw baktroggen.

4Tegen u, tegen uw volk en tegen al uw dienaren zullen de kikkers omhoog klimmen.

5Verder zei de HEERE tegen Mozes: Zeg tegen Aäron: Strek je hand met je staf uit over de stromen, over de rivieren en over de waterpoelen, en laat er kikkers uit omhoog klimmen over het land Egypte.

6Toen strekte Aäron zijn hand uit over de wateren van Egypte, en er klommen kikkers uit en zij bedekten het land Egypte.

7Maar de magiërs deden met hun bezweringen hetzelfde. Ook zij lieten kikkers over het land Egypte omhoog klimmen.

8Toen liet de farao Mozes en Aäron roepen en zei: Bid vurig tot de HEERE dat Hij de kikkers van mij en mijn volk wegneemt; dan zal ik het volk laten gaan, zodat zij offers aan de HEERE kunnen brengen.

9 Maar Mozes zei tegen de farao: Houd tegenover mij de eer aan uzelf! Wanneer zal ik voor u, uw dienaren en uw volk vurig bidden om deze kikkers bij u vandaan te halen en uit uw huizen uit te roeien, zodat ze alleen in de Nijl overblijven?

10Hij zei: Morgen. Toen zei Mozes: Overeenkomstig uw woorden zal het gebeuren, opdat u weet dat er niemand is zoals de HEERE, onze God.

Over kikkers gesproken (2)
In de voorgaande aflevering hebben we stilgestaan bij de woorden uit het boek Openbaring waar de kikker vergeleken wordt met onreine geesten, met name toegespitst op seksualiteit.

Vandaag wil ik met u stilstaan bij een heel ander aspect dat verband housdt met de Farao en de kikkers. Iets heel bijzonders, en ik weet niet of het u opgevallen is bij het gedeelte uit Exodus. En ik lees het nog eens, mischien dat u het ook opvalt:

9 Maar Mozes zei tegen de farao: Wanneer zal ik voor u, uw dienaren en uw volk vurig bidden om deze kikkers bij u vandaan te halen en uit uw huizen uit te roeien, zodat ze alleen in de Nijl overblijven?

10 Hij zei: Morgen.

En met name het antwoord van Farao vond ik wel heel frappant. Stel je eens voor dat je vanavond in bed stapt en overal in je slaapkamer en in je bed zijn kikkers. Het idee alleen al geeft me rillingen. De farao vond de kikkers ook geen pretje, maar op de vraag van Mozes aan de farao: “Wanneer zal ik bidden om de kikkers te laten verdwijnen?”, antwoordt hij: “Morgen.” Eerlijk zijn: Wat zou uw antwoord geweest zijn. Mijn antwoord zou in ieder geval niet ‘morgen’geweest zijn, maar ‘nu’!

Maar de Farao: Morgen? Hij stelt het uit. Snap jij dit? Hoe vaak stel jij iets uit om volledig verlost te worden van iets wat jou plaagt?

Zullen we het bijbelgedeelte eens op een symbolische manier vertalen naar ons leven. De farao en het gehele land Egypte had te maken met een enorme kikkerplaag. De ‘kikkers’ die voor ons een plaag zijn, liggen mogelijk op het seksuele vlak zoals we gisteren gezien hebben, maar kunnen op heel veel vlakken een belemmering zijn onze relatie naar God toe. Bepaalde zonden die in de weg staan in een open verbinding met je Schepper.

Morgen!

Het antwoord van de farao op de vraag van Mozes, wanneer hij zal bidden tot de Heer dat Hij de kikkers weghaalt, is werkelijk waar: morgen! De Farao stelt het uit. Waarom? Geen idee?!

Iets uitstellen herkennen we, denk ik, allemaal wel. Morgen ga ik echt weer naar de sportschool, morgen ga ik echt beginnen aan dat ene klusje wat al zo lang gedaan moet worden, morgen ga ik echt iets aan mijn gewicht doen, morgen ga ik, morgen, morgen, morgen… Alleen als het dan morgen is, dan is het alweer vandaag en blijven we zeggen: morgen doe ik het écht!

Misschien denk jij nu wel: ‘Ja, maar als het om kikkers zou gaan en Mozes zou mij dit vragen, dan zou ik echt zeggen: “Doe het alsjeblieft NU!”’ Maar is dat werkelijk zo?

Is er geen sprake van een hedendaagse kikkerplaag?

De kikkers waren toen een vreselijke plaag. Maar wij hebben zo onze eigen ‘hedendaagse kikkers’ die ook echt een plaag voor ons kunnen zijn. Zo heb je de kikkers van op het gebied van seksualiteit, schaamte of van schuld. Een kikker op het gebied van geld, een kikker op het gebied van een bepaalde verslaving. Verslaving aan geld, verslaving aan je werk, verslaving aan drank of een ander soort kikker. Noem zo alle ‘kikkers’ maar op. ‘Kikkers’ uit het verleden die nog steeds je toekomst bepalen…

Hoelang blijven u en ik het uitstellen om voor eens en voor altijd af te rekenen met de ‘kikkers’? Tot morgen?

  • Ik weet dat ik niet naar die internetpagina moet gaan, maar morgen…
  • Ik weet dat ik mijn gezin te weinig zie en door mijn werk opgeslot wordt, maar morgen…
  • Ik weet geld en bezit een te grote rol in mijn leven heeft, maar morgen…

Maar, altijd weer is daar die maar, en stellen we het uit tot morgen. Soms omdat het te pijnlijk is om los te laten, of dat het veilig is om achter te blijven verschuilen. Er zijn verschillende redenen. Maar God heeft je niet bedoeld om nog één nacht met de kikkers te slapen.

Stel niet uit tot morgen!

Zo’n 2000 jaar geleden stierf Jezus / Jeshua voor ons aan het kruis. Daar rekende Hij al af met de plaag van onze ‘kikkers’. Aan het kruis droeg Hij onze straf, onze schuld, onze ziekte, onze veroordeling, onze pijn en moeite. Hij overwon de satan en heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk in handen.

Zijn bloed kocht jou vrij, en wie de Zoon bevrijdt, is waarlijk vrij. Jezus wil niet dat je wacht tot morgen, voor iets wat Hij al 2000 jaar geleden volbracht heeft. Hij wil dat je vandaag de keuze maakt om af te rekenen met de ‘kikkers’. De farao geloofde dat, door het gebed van Mozes, God de kikkers kon laten verdwijnen.  Had de Farao een groter geoof dan u en ik?

Weet u, Jezus heeft afgerekend met alle kikkers in ons leven. Laten we daarom niet alleen ons hart, maar ook ons leven bevrijden van alle kikkers, niet morgen, maar vandaag, want als dat geen zegen is.

Neem mijn leven laat het Heer, toegeweid zijn aan u eer.

https://youtu.be/ZfLBdlBC018

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב