Over de HEERE en Zijn kracht gesproken (1)
12/04/2022

Over de HEERE en Zijn kracht gesproken (1)

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 105

1 Loof de HEERE, roep Zijn Naam aan,
maak Zijn daden bekend onder de volken.

2 Zing voor Hem, zing psalmen voor Hem,
spreek aandachtig van al Zijn wonderen.

3 Beroem u in Zijn heilige Naam,
laat het hart van wie de HEERE zoeken, zich verblijden.

4 Vraag naar de HEERE en Zijn kracht,
zoek Zijn aangezicht voortdurend.

5 Denk aan Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft,
aan Zijn tekenen en de oordelen van Zijn mond,

6 nakomelingen van Abraham, Zijn dienaar,
kinderen van Jakob, Zijn uitverkorenen.

Over de HEERE en Zijn kracht gesproken (1)
De oproep “vraag naar de HEERE en Zijn kracht”, zoals we in vers 4 zojuist gelezen hebben is de oproep om Hem en Zijn kracht te hulp te roepen. Wie naar de HEERE vraagt, vraagt ook naar “Zijn kracht” die onder andere zichtbaar is geworden in zijn verlossing.

God laat Zijn kracht onder andere zien in Zijn schepping zoals we gelezen hebben in psalm 104, maar laat het nog elke dag zien in de natuur. Wanneer de lente aanbreekt lijkt de natuur dor, maar wanneer de zon maar een paar dagen schijnt bot wat dor leek geweldig uit. Het donker van de nacht wordt verdreven door het licht. De mens, u en ik mogen zo elke dag, voortdurend leven in allerlei uitingen van zijn tegenwoordigheid. In Zijn schepping. Geweldig toch?

Vragen naar de HEERE, naar de Weg, Hulp vragen bij de HEERE is niet maar op afstand iets vragen, het is Zijn aanwezigheid in je leven zoeken, dat wil zeggen dat Hij Zelf met Zijn kracht bij ons en in ons leven komt. Elke dag weer opnieuw. Want zonder Hem kunnen we niets doen. En dat hoeft ook niet:

Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,
ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;
Uw stok en Uw staf,
die vertroosten mij.

En in Psalm 27 lezen we dit:
Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt:
Zoek Mijn aangezicht.
Ik zóek Uw aangezicht, HEERE.

Vraag naar de HEERE en Zijn kracht is de aan beveling die de schrijver van de Psalm vandaag aan ons voor legt. Dat vragen naar is in het Hebreeuws het woord ‘darash’ en dat kan ook vertaald worden met ‘zorgvuldig onderzoeken’. Vragen naar de HEERE is dus niet zomaar iets van ‘je zou eens kunnen vragen naar’, maar het is zorgvuldig onderzoek doen naar Hem en zijn kracht. Hoe je dat doet? Daar waar Hij te vinden is. En Hem vind je in Zijn Woord. Dus: Onderzoekt (daar heb je dat woord weer) de Schriften en die zijn het die van Mij getuigen, lezen we in Johannes 5 vers 39.

En daar ligt dan direct een belofte aan vast, want die zoekt, die zo zoekt, die intensief zoekt, die vindt. Die vindt niet alleen Hem zegt psalm 105, maar ook Zijn kracht.

De kracht van God is onbeperkt, onzichtbaar en komt voort uit Zijn spreken. "Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er’, lezen we in Psalm 33 vers 9. Een andere bekende tekst is: "Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is."

Wie z'n ogen te kijk geeft, zal erkennen: "hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sinds de schepping van de wereld uit zijn werken met het verstand doorzien."

Technisch verklaren hoe Gods natuurlijke schepping door Zijn spreken tot stand kwam kunnen we niet. Het is geconcentreerd op dat ene, bijbelse kennen van Gods Zoon, Jezus Christus, Yeshua haMessiach, Jezus de Messias: "Deze is de afstraling Zijner heerlijkheid en de afdruk van Zijn wezen, Die alle dingen draagt door het Woord Zijner kracht…." (Hebr. 1:3a)

Ook innerlijk kunnen de gelovigen Gods kracht bemerken. Zij rekenen op Zijn kracht en steunen daar op, omdat Hij dit heeft beloofd: "Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte’, sprak Jesaja al tegen het volk Israel in Jesaja 40 vers 29.

Deze goddelijke, rustgevende kracht heeft een bijzonder doel. Het gaat niet om kracht die de menselijke psyche opdoft. Dat kan er een gevolg van zijn, maar het gaat om wat anders. Bij het ouder worden, of bij ziekte gaat de kwaliteit van leven achteruit. Echter, de mens die steunt op Gods kracht, gaat er innerlijk op vooruit. "Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd’, horen we de apostel Paulus spreken in 2 Kor. 4:16.

Gods kracht heeft dus niet uitsluiten nut om moeilijke tijden door te komen. Er is een onlosmakelijke potentie aan verbonden, die de aard van de persoonlijkheid vernieuwd. Dit goddelijk vermogen maakt de mens geschikt voor het leven in heerlijkheid. En zo mogen we ook deze dag in gaan van kracht tot kracht!

Als dat geen zegen is.

We gaan luisteren naar het lied  Atah Gibor U bent machtig

https://www.youtube.com/watch?v=dv30TWM6Efs

DELEN
[Sassy_Social_Share]

#0597 Psalm 105 -8- 2022-04-12

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב