Over de arend gesproken
07/12/2021

Over de arend gesproken

Passage: Psalm 103

Klik hieronder om naar de uizending te luisteren:


Loflied op Gods genade

1 Een psalm van David.
Loof de HEERE, mijn ziel,
en al wat in mij is, Zijn heilige Naam.

2 Loof de HEERE, mijn ziel,
en vergeet niet een van Zijn weldaden.

3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft,
Die al uw ziekten geneest,

4 Die uw leven verlost van het verderf,
Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid,

5 Die uw mond Letterlijk: uw sieraad. verzadigt met het goede,
uw jeugd vernieuwt als die van een arend.

6 De HEERE doet rechtvaardige daden
en recht aan alle onderdrukten.

Over de arend gesproken

God verzadigt de “mond” – of “de ziel”, zoals het ook vertaald kan worden – van de Zijnen “met het goede” (vers 5). Het betekent dat Hij de gelovige overlaadt met zegeningen, met goede dingen. Als gevolg daarvan kunnen we zeggen dat waar het hart vol van is, de mond van overloopt, dat lofprijzing het gevolg zal zijn. Dat heeft ook betrekking op het leven aan deze kant van het graf.

Het gaat hier niet om voedsel, maar om lofprijzing, het spreken en zingen van goede woorden over al de weldaden die God heeft bewezen. De mond zal vol lof zijn. Daaraan komt nooit een einde, want in de wedergeboorte, wordt met vernieuwde kracht de eeuwige jeugd genoten.

Want we lezen in Psalm 110 vers 3:
Uw volk is zeer gewillig
op de dag van Uw kracht,
getooid met heilig sieraad;
uit de baarmoeder van de dageraad
is voor U de dauw van Uw jeugd.

Vergelijkebare woorden vinden we ook in de profetie van Jesaja 40 waar de profeet profeteert over de verlossing van het volk Israel:

Hij geeft de vermoeide kracht
en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft.

Jongeren zullen moe en afgemat worden,
jonge mannen zullen zeker struikelen;

maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen,
zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden,
zij zullen snel lopen en niet afgemat worden,
zij zullen lopen en niet moe worden.

De arend, waarover ook Jesaja spreekt, bevestigt het beeld van vernieuwing van kracht. Een arend is een machtige vogel die het luchtruim beheerst. Hij kan in het wild wel dertig jaar oud worden en in gevangenschap wel zestig jaar. Tot zijn zesde jaar krijgt deze krachtige vogel elk jaar een nieuw verenkleed, waardoor zijn leeftijd herkenbaar is aan het verenkleed.

Weet u hoe een arend zich verjongd? Hij vliegt tegen de rots, zodat hij nieuwe vleugels krijgt. Onze Rots is Christus (1 Korintiërs 10:4).

En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan,
en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee,
en allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben,
en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die rots was Christus.

Arenden vliegen op een hele bijzondere manier. Ze slaan bijna niet met hun vleugels, maar laten zich vooral dragen door de wind. Zij werken dus niet met hun vleugels, hun vermogens, maar laten zich vooral dragen door de wind, het beeld van Gods Heilige Geest.

Ze zweven meer dan dat ze vliegen, en dat kunnen ze heel erg lang volhouden. Als arenden constant met hun vleugels zouden slaan, zouden ze veel eerder moe zijn. Maar als ze dat niet doen en gewoon ‘zweven’, kunnen ze wel 6000 kilometer achter elkaar vliegen zonder te pauzeren. Dat is ongeveer vanaf hier tot de Niagara watervallen in Canada.

Als je moe en uitgeput bent, als je niet meer verder kan of wil, dan hoop ik je te bemoedigen met deze Bijbeltekst uit Jesaja 40. Hij geeft nieuwe kracht. Oook voor vandaag.

Als dat geen zegen is.

https://www.youtube.com/watch?v=gm8JzoUi5a0

DELEN:
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב