Over de aarde gesproken
03/02/2022

Over de aarde gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Gods glorie in de schepping

1 Loof de HEERE, mijn ziel.
HEERE, mijn God, U bent zeer groot,
U bent met majesteit en glorie bekleed.

2 Hij hult Zich in het licht als in een mantel,
Hij spant de hemel uit als een tentkleed.

3 Hij maakt de zoldering van Zijn hemelzalen op de wateren,
maakt van de wolken Zijn wagen,
wandelt op de vleugels van de wind.

4 Hij maakt Zijn engelen tot hulpvaardige geesten,
Zijn dienaren tot vlammend vuur.

Hij heeft de aarde gegrondvest op zijn fundamenten,
die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen.

U had hem met de watervloed als met een gewaad bedekt,
het water stond tot boven de bergen.

7 Door Uw bestraffing vluchtten ze,
ze haastten zich weg voor het geluid van Uw donder.

8 De bergen rezen op, de dalen daalden neer
op de plaats die U ervoor bestemd had.

9 U hebt een grens gesteld, die ze niet zullen overgaan,
ze zullen de aarde nooit meer bedekken.

Over de aarde gesproken
Wat de psalmist in vers 5 beschrijft, komt met Gods werk overeen dat in Genesis 1 wordt beschreven:

Hij heeft de aarde gegrondvest op zijn fundamenten,
die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen.

Hij, de HEERE, JHWH “heeft de aarde gegrondvest op zijn fundamenten”.

Dit vers verwijst naar de schepping van de aarde. Een letterlijke vertaling vanuit het Hebreeuws is:  "Hij heeft de aarde op haar basis gegrondvest."

Het Hebreeuwse woord dat met 'haar bases' is weergegeven, betekent eigenlijk een plaats; dan een basis of fundament. Het idee is, dat er als het ware iets onder de aarde wordt geplaatst om het te ondersteunen. Het idee is niet ongewoon in de Schrift. Vergelijk de aantekeningen bij Job 38:4. We lezen daar: Waar was je toen ik de grondvesten van de aarde legde?

De uitdrukking, "legde de grondvesten der aarde", is ontleend aan het bouwen van een gebouw. Eerst worden de fundamenten gelegd en daarna wordt de bovenbouw opgehoogd.

Het Hebreeuwse woord voor aarde is ‘eretz’ en komen we in Genesis 1 vers 1 al diret tegen.

Eretz is Hebreeuws voor "land" (met het bepaald lidwoord, HaAretz ( Hebreeuws : הארץ , "het land")

In het begin schiep God de hemel en de aarde / erets. De aarde / eretz nu werd woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed.

En wat zegt de HEERE, JHWH, over deze aarde, over deze Eretz: die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen.

Dat de aarde niet voor altijd verwijderd mag worden - Zodat het niet van zijn plaats kan worden geschud. Alle klimaatclubs ten spijt zou ik haast willen zeggen>

Dat wil zeggen, de aarde, zijn erets, is vast, permanent, solide. De fundamenten begeven niet, zoals gebouwen die door de mens zijn opgericht. maar het blijft hetzelfde van tijdperk tot tijdperk - het meest vaste en stabiele object waarvan we enige kennis hebben.

Mooie troostvolle gedachte toch?

En het is niet omdat ik het zeg, maar omdat Gods Woord het zegt. Luister maar eens naaar Psalm 78 vers 69: Hij bouwde Zijn heiligdom, als hoogten, en vast als de aarde, die Hij voor eeuwig grondvestte.

En in 1 Samuel 2 vers 8 lezen we: Want de grondvesten van de aarde zijn van de HEEREen Hij heeft de wereld daarop geplaatst.

En als laatste wil ik Psalm 96 vers 10 aanhalen: Zeg onder de heidenvolken: De HEERE regeert; ja, vast staat de wereld, ze zal niet wankelen;

De HEERE is de Schepper van hemel en aarde. Hij is ook de Onderhouder van de schepping, want de aarde “zal voor eeuwig en altijd niet wankelen”.

Als dat geen zegen is.

We haalden zojuist Psalm 96 aan, waarin we lazen: ja, vast staat de wereld, ze zal niet wankelen.

Eeuwen geleden rijmden de dichters dit vers zo:

Zegt, om de heid'nen te verlichten:
"De HEER regeert, die d' aard' wou stichten;
Dies zij, bevestigd t' allen stond,
Nooit wank'len zal op haren grond;
Hij zal naar 't recht de volken richten".

https://www.youtube.com/watch?v=rpppy9HTRcM

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב