Over blijdschap gesproken
12/11/2021

Over blijdschap gesproken

Passage: Psalm 100

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


De HEERE is goed

Juich voor de HEERE, heel de aarde;
dien de HEERE met blijdschap,
kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang.

Weet dat de HEERE G-d is;
Híj heeft ons gemaakt – en niet wij – Of: wij zijn van Hem.
Zijn volk en de schapen van Zijn weide.

Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer,
Zijn voorhoven met een lofzang;
loof Hem, prijs Zijn Naam.

Want de HEERE is goed,
Zijn goedertierenheid is voor eeuwig,
Zijn trouw van generatie op generatie.

Over blijdschap gesproken
dien de HEERE met blijdschap,
kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang.

Dien de Heer met blijdschap - dat wil zeggen, in aanbidding, zoals we eerder zagen en in al onze daden. Laat er vreugde zijn in onze levens, wanneer we hem hebben mogen leren kennen.

Weet u, we hebben hier in het westen, niets en niets te klagen. Talloze mensen in deze wereld zijn op de vlucht, talloze mensen hebben geen dak boven hun hoofd, talloze mensen weten niet of en wat zij vandaag zullen eten, talloze mensen worden vervolgd vanwege he geloof en omdat zij hun Schepper niet willen en kunnen verlochenen. Tallozen mensen zijn opgegroeid zonder het Woord van G-d.

En wij, wij hebben aan geen ding gebrek en zijn zo gezegend. Laten we dat vandaag aan het begin van deze dag maar eens goed beseffen. Er bij stil staan. We hebben alle, maar dan ook alle reden om Hem te dienen met blijdschap en Hem delof toe te brengen met vrolijk gezang.

En dat niet voor een keer, voor een ochtend, maar laten we hem dienen. En het Hebreeuwse woord voor dienen, houd verband met het woord slaaf en met het woord werken. Want het het hebreeuwse woord ‘abad’ wordt voor het eerst gebruikt in Genesis 2 vers 5:

er was nog geen enkele veldstruik op de aarde en er was nog geen enkel veldgewas opgekomen, want de HEERE G-d had het niet laten regenen op de aarde; en er was geen mens om de aardbodem te bewerken.

De aarde moest en moet bewerkt worden. Elke dag maar weer. Het is als het ware slavenarbeid. En daar hebben we geen fijne associaties bij. Maar, en dan draai ik het om: Laat het een verslaving zijn om de HEERE met blijdschap te dienen, voor Zijn aangezicht te komen met vrolijk gezang.

Laat het niet zijn met de angst; niet als een kwestie van dwang; niet met tegenzin, of met somberheid. Laat het een vrolijke dienst zijn; laat het een gelegenheid van vreugde voor uw, jouw en mijn ziel zijn. Het Woord van G-d, wordt ook wel eens het evngelie genoemd. De bklijde Boodschap. Eeen goed bericht! De dienst van G-d is een bron van de hoogste vreugde die de mens kent.

Kom voor zijn aanwezigheid met zang. Dus de vogels zingen; de natuur verheugt zich; zo zou de mens, u, jij en ik. Wat zouden we als intelligente, verloste, onsterfelijke mens, blij moeten zijn.

Als dat geen zegen is.

https://www.youtube.com/watch?v=yHrAzEXDAhE&t=70s

DELEN:
[Sassy_Social_Share]

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב